Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »

Ogrzewanie i kontrola wilgotności w szafach elektrycznych

Rezultatem postępującej miniaturyzacji podzespołów elektronicznych jest ich duże upako­wanie w szafach sterowniczych. Prowadzi to do wzrostu temperatury w obudowach - zwłasz­cza, gdy temperatura otoczenia również wzrasta. Dlatego instalowanie systemów obniżają­cych temperaturę wewnątrz szaf...

STEGO Polska sp. z o.o.

Czy można ograniczyć emisję CO2?

Wielkość emisji CO 2 z elektrowni wynika ze sprawności przetwarzania energii chemicznej węgla w energię elektryczną. W związku z powyższym zmniejszenie emisji CO 2 z polskich elektrowni w najbliższych latach, można osiągnąć tylko przez zmniejszenie produkcji energii, co jest nie do...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Wentylatory filtrujące STEGO

Wysoka temperatura ma bardzo niekorzystny wpływ na aparaty elektryczne i podzespoły elektroniczne pracujące w szafach sterowniczych czy rozdzielczych. Zbyt wysoka temperatura może powodować zakłócenia w pracy układów, w wielu przypadkach może także dojść do zatrzymanie procesu produkcyjnego....

STEGO Polska sp. z o.o.

Konwersja energii słonecznej na chemiczną

Rosnące globalne zapotrzebowanie energetyczne powoduje stopniowe wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych. W związku z tym poszukiwane są odnawialne źródła energii, których stosowanie nie powoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Możliwość wykorzystania wodoru jako wydajnego paliwa...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Energie odnawialne - szanse i przeszkody

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowi istotny składnik w działaniach służących zapobieganiu globalnemu ociepleniu klimatu [4] . Jednocześnie tworzenie OZE to ważny czynnik rozwoju lokalnego: umożliwia budowanie wartości dodanej przy wykorzystaniu lokalnych zasobów,...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc