empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-03-08
Jak przebiega proces projektowania linii przesyłowych?

Budowa elektroenergetycznych linii przesyłowych to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie zajmujące długie miesiące lub nawet lata. Długotrwały może być już pierwszy etap, czyli projektowanie. Właściwy przebieg linii i rozlokowanie urządzeń elektroenergetycznych to bowiem bardzo ważne, a jednocześnie skomplikowane kwestie. Jak dokładnie przebiega proces projektowania linii przesyłowych?

Projektowanie linii przesyłowych – podstawowe informacje

Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest naturalną konsekwencją rozwoju gospodarczego. Bardzo ważne staje się również zapewnianie niezawodności i bezpieczeństwa przesyłu. Dlatego budowanie nowych linii przesyłowych i modernizowanie tych istniejących jest tak istotne we współczesnym świecie.

Projektowanie linii przesyłowych podlega jednak wielu ograniczeniom. Wynikają one między innymi z norm europejskich i krajowych, a także prawa energetycznego i budowlanego. Przebieg linii elektroenergetycznych musi być dopasowany do uwarunkowań i brać pod uwagę zarówno koszty, jak i zagrożenia wynikające z lokalizacji urządzeń oraz przewodów linii. Projekt musi być opracowany w taki sposób, by gotowa linia przesyłowa była bezpieczna i niezawodna oraz zgodna z wymaganiami technicznymi dla danego przedsięwzięcia. 

projektowanie linii przesyłowych – nadzór nad budową
projektowanie linii przesyłowych – nadzór nad budową

Projektowanie linii przesyłowych wymaga szczególnych kwalifikacji. Jest to bardzo skomplikowany długotrwały proces, który powinien obejmować również nadzór nad budową.

Linie przesyłowe napowietrzne i kablowe

Specyfika procesu projektowego zależy od tego, jakiego rodzaju linia przesyłowa ma być zbudowana – napowietrzna czy kablowa (podziemna). Każdy z typów linii elektroenergetycznych wiąże się z innymi ograniczeniami i uwarunkowaniami oraz przebiegiem budowy. Linie napowietrzne przesyłają energię za pomocą przewodów zawieszanych wysoko nad ziemią (tym wyżej, im wyższe napięcie), natomiast linie kablowe prowadzone są pod powierzchnią ziemi. Od czego zależy, jakiego typu linia przesyłowa powstanie w ramach danego przedsięwzięcia? Wpływa na to wiele czynników, a decyzje z tym związane podejmuje się na podstawie wnikliwych badań oraz symulacji, nierzadko z wykorzystaniem bardzo nowoczesnych narzędzi.

Projektanci linii przesyłowej w pierwszej kolejności muszą sprawdzić, czy realizacja danego projektu jest w ogóle możliwa w danych warunkach zgodnie z prawem i przyjętymi parametrami technicznymi. W następnej kolejności powstają koncepcje realizacji danego typu linii przesyłowej. Wszystkie te prace często wymagają zastosowania fotogrametrii, przestrzennych pomiarów termowizyjnych i elektromagnetycznych czy skaningu laserowego. Coraz częściej wykorzystuje się też drony. Lista badań, analiz i symulacji wykonywanych przed przystąpieniem do faktycznego sporządzania projektu jest bardzo długa.

Jak wygląda projektowanie linii przesyłowych?

Projektowanie linii przesyłowych to zadanie wyłącznie dla inżynierów z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem i uprawnieniami. Jest to bardzo skomplikowany proces – szczególnie dla napowietrznych linii wysokiego napięcia, których przewody są rozpięte pomiędzy słupami mierzącymi nawet kilkadziesiąt metrów.

Przy projektowaniu linii elektroenergetycznych specjaliści muszą brać pod uwagę:
• warunki środowiskowe, społeczne, terenowe i klimatyczne, w tym obciążenie wiatrem i lodem dla linii napowietrznych,
• odstępy izolacyjne (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne),
• wytrzymałość osprzętu linii, słupów i innych konstrukcji naziemnych
• oraz wiele innych czynników wynikających z obowiązujących norm i przepisów prawa.

Proces wymaga zaawansowanych analiz i badań oraz sporządzania bardzo szczegółowej dokumentacji. Najlepiej zlecić tego rodzaju prace doświadczonej firmie, która dysponuje zasobami pozwalającymi na kompleksowe przygotowanie inwestycji oraz sprawowanie nadzoru nad pracami budowlanymi.

Autor:
eltel networks
Źródło:
Materiał nadesłany do redakcji

Czytaj także