Powrót do listy komunikatów Dodano: 2018-09-17   |  Ostatnia aktualizacja: 2018-09-17
EC Będzin z prawie 5 mln zł zysku netto po I półroczu 2018 r.

Grupa EC Będzin osiągnęła w pierwszym półroczu br. 93,84 mln zł przychodów, EBITDA wyniosła 23,09 mln zł, a zysk netto 4,93 mln zł. To wynik słabszy od zanotowanego w analogicznym okresie ub.r., kiedy Grupa odnotowała odpowiednio: 102,53 mln zł, 41,64 mln zł i 17,25 mln zł, jednak osiągnięty przy zupełnie innych warunkach rynkowych: wyższych nakładach inwestycyjnych, przy wyłączeniach związanych z uruchamianiem nowej instalacji doodsiarczania i odazotowania spalin oraz przy drastycznym wzroście kosztów eksploatacyjnch.

Trudno być do końca zadowolonym z wyników pierwszego półrocza. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że osiągnęliśmy przyzwoitą rentowność, pomimo poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz procesu uruchamiania nowej instalacji do odsiarczania i odazotowania spalin, który wiązał się z koniecznością czasowego wyłączania kotłów. Znacznie wzrosły też koszty eksploatacyjne. Ceny węgla energetycznego są najwyższe od kilku lat i zanotowały ponad 30-proc. wzrost rdr a ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły od czerwca ub.r. do września br. z 5 do ponad 20 euro za tonę. Pomimo tych trudności zanotowaliśmy 4,93 mln zł zysku netto i podtrzymujemy plan wypłaty do 50 proc. tegorocznego zysku w postaci dywidendy. Sądzę, że drugie półrocze powinno być dla Grupy lepsze - powiedział prezes EC Będzin Krzysztof Kwiatkowski.

Priorytetem Grupy na drugą połowę roku jest zakończenie inwestycji w instalację odsiarczania i odazotowania spalin dla każdego z kotłów. Instalacja została uruchomiona z powodzeniem i jest sprawna w 100 proc.

Nasze plany inwestycyjne są ściśle skorelowane z zapotrzebowaniem rynku. Przewidujemy, że popyt na prąd i ciepło w aglomeracji śląskiej będzie systematycznie rósł m.in. w związku z realizowanym procesem uciepłownień. - powiedział prezes EC Będzin Krzysztof Kwiatkowski.

Dodał, że do końca sierpnia przyszłego roku EC Będzin sp. z o.o. posiada umowę z Tauron Ciepło na dostawę 235 MWt mocy cieplnej i liczy na jej przedłużenie w przyszłych okresach.

W pierwszym półroczu Grupa wydała na inwestycje ok. 5,5 mln zł oraz ok. 4,38 mln zł na prace remontowe w Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. (41 proc. zaplanowanych rocznych kosztów remontowych).

Grupa EC Będzin posiada nadal bardzo dobrą sytuację płynnościową. Na koniec czerwca br. posiadała 39,2 mln zł środków pieniężnych. Łączne zobowiązania Grupy spadły rdr z 540,68 mln zł do 533,26 mln zł, przy czym ok. 80 proc. tej kwoty stanowią zobowiązania w ramach działalności operacyjnej Energo-Utech.

Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. w pierwszym półroczu br. spółka sprzedała 1 204 tys. GJ ciepła (- 26 % rdr) oraz 166,97 tys. MWh energii elektrycznej (- 18% rdr).

Przychody segmentu finansowego, za który odpowiada spółka zależna Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech wyniosły w pierwszym półroczu br. 14,94 mln zł, zysk operacyjny 7,89 mln zł a zysk netto 1,76 mln zł, wobec odpowiednio 16,53 mln zł, 8,72 mln zł i (-454) tys. zł w analogicznym okresie ub.r.

(gz)

Kategoria komunikatu:

Z życia firmy

Źródło:
MakMedia

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.