Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Riello
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-03-13
Konsorcjum firm Qenergy i Celsium uruchomiło autorską instalację deNOx na kotle WR25

Konsorcjum firm Qenergy i Celsium uruchomiło autorską instalację deNOx na kotle WR25 w ciepłowni w Skarżysku Kamiennej. 

22.02.2019r. w ciepłowni firmy Celsium w Skarżysku Kamiennej uruchomiono instalację odazotowania spalin na kotle WR-25 opalanym węglem kamiennym. Instalacja została zaprojektowana przez firmę Qenergy i wykonana przez firmę Celsium. Instalacja odazotowania jest pierwszą częścią Zintegrowanej Modułowej Instalacji Efektywnej Redukcji Zanieczyszczeń (ZMIERZ).

Celem instalacji jest redukcja tlenków azotu i umożliwienie pracy tego kotła po 17 sierpnia 2021 roku tj. po wejściu w życie DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.   

Redukcja tlenków azotu prowadzona jest z zastosowaniem metod pierwotnych i wtórnych. Pierwszym etapem jest zapobieganie wytwarzaniu się części tlenków azotu poprzez poprawę jakości procesu spalania realizowaną przez nowy układ podawania powietrza wtórnego. Odazotowanie właściwe prowadzone jest metodą SCNR poprzez wtrysk wody amoniakalnej do komory spalania kotła. Instalacja została zaprojektowana i wykonana jako dedykowana dla tego kotła. Projekt instalacji przewiduje skalowanie układu do innych kotłów typu WR.

Pierwsze dni pracy instalacji wykazały stabilną redukcję tlenków azotu do poziomu poniżej 175mg/Nm3 przy 6% zawartości tlenu w spalinach.

Przewiduje się zakończenie ruchu regulacyjnego pod koniec marca tego roku, po tym czasie instalacja powinna osiągać parametry projektowe przy stabilnej pracy w przedziale obciążeń od ok 25-100% mocy kotła.                                                                                                                    
W ramach projektu ZMIERZ konsorcjum firm realizuje również instalację odsiarczania spalin dla tego kotła. Planowany termin uruchomienia tej instalacji deSOx to koniec roku 2019r.                                                                                                                                                                                                                                          

konsorcjum

Usługa jest rezultatem projektu realizowanego przez Celsium Sp. z o.o. oraz Qenergy Sp. z o.o. "Zintegrowana Modułowa Instalacja Efektywnej Redukcji Zanieczyszczeń dla kotłów typu WR" dofinansowanego ze środków POIR 2014-2020, Program sektorowy: PBSE, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0280/17-00/                                                                                                                                           

loga 2.jpg

                                                                                                                                                                                               

Autor:
Celsium Sp. z .o.o.
Źródło:
Celsium Sp. z .o.o.

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także