Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2006-07-11
Instalacja odsiarczania spalin - metoda mokra wapienna
Producent:
Rafako
METODA MOKRA WAPIENNA

Odsiarczanie spalin metodą mokrą wapienną jest najbardziej powszechną spośród dotychczas znanych wysoko skutecznych metod usuwania SO2 ze spalin. Skuteczność odsiarczania tą metodą kształtuje się w granicach 90 - 95%.

Metoda ta polega na przemywaniu spalin wodną zawiesiną wapna lub kamienia wapiennego w wieży absorbcyjnej, tworząc w efekcie siarczyn wapnia CaSO3. Dodatkowe natlenienie CaSO3 powoduje jego konwersję do CaSO4, który po wytrąceniu z roztworu zostaje poddany obróbce (przemywanie oraz odwodnienie) tworząc w efekcie gips (CaSO4 x 2H2O). Mączka kamienia wapiennego lub wapna palonego jest wstępnie przygotowana w formie zawiesiny wodnej w odpowiedniej instalacji. Za pomocą pomp jest następnie przetłaczana do absorbera. Specjalny układ pomp cyrkulacyjnych, rurociągów i systemu dysz zapewnia intensywne przemywanie spalin wewnątrz kolumny absorpcyjnej. Skuteczność procesu zależy w dużym stopniu od intensywności przemywania spalin cieczą (tzw. parametr L/G - ilość cieczy myjącej przypadającej na 1 m3 spalin).

W procesie odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną, ze spalin są usuwane dodatkowo takie związki jak HCl, HF oraz popiół. Związki chloru i fluoru wchodzą w skład ścieków powstałych w procesie odwodnienia gipsu. Ścieki te są następnie poddane obróbce chemicznej celem wytrącenia z nich metali ciężkich.Wskutek przemywania spaliny zostają schłodzone do temperatury rzędu 50 °C, co praktycznie stwarza konieczność ich ponownego podgrzania przed skierowaniem do komina. Możliwe jest jednak skierowanie ochłodzonych spalin do chłodni kominowej, co eliminuje konieczność podgrzania spalin za pomocą specjalnego systemu podgrzewu, np. za pomocą regeneracyjnego podgrzewacza spalin GAVO. Pozwala to na obniżenie kosztów inwestycyjnych instalacji, a przez zmniejszenie oporów przepływu spalin - zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych ze zużyciem energii niezbędnej do przetłaczania spalin.

System odprowadzenia spalin z instalacji mokrego wapiennego odsiarczania do chłodni kominowych jest systemem często stosowanym w energetyce niemieckiej.
Istnieje również możliwość odprowadzenia spalin za pomocą "mokrego komina" zabudowanego na absorberze.

Problem obróbki spalin za instalacją wymaga każdorazowo analizy z uwzględnieniem warunków lokalnych dla danego obiektu.

Instalacje odsiarczania spalin pracujące wg mokrej metody wapiennej - z uwagi na wysoką sprawność i stosunkowo niskie zużycie sorbentu oraz możliwość zagospodarowania produktu odpadowego (gipsu) - znalazły powszechne zastosowanie w elektrowniach Niemiec, Japonii i USA. Również dla warunków polskich metoda ta znajduje szerokie zastosowanie.

Aktualnie ponad 90% instalacji odsiarczania spalin eksploatowanych w świecie pracuje w oparciu o tą technikę.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży energetyki cieplnej.

Dystrybutor

RAFAKO S.A.

Adres: ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz

Nr telefonu: +032 410 10 00 Skopiuj

Faks: +032 415 34 27 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl

Kategorie produktu