Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2018-09-13
Dlaczego siłowniki ulegają awarii?

Siłowniki hydrauliczne podczas eksploatacji narażane są na znaczne obciążenia. Podczas pracy siłowników, poszczególne ich komponenty narażone są na uleganie różnym awariom, które zwykle dotyczą uszkodzenia uszczelnień, tłoków oraz tłoczysk.

Przyczyny występowania awarii w siłownikach hydraulicznych

Zwykle awarie w siłownikach determinowane są przez uszkodzenia uszczelnień dławicy lub przez pojawienie się zewnętrznych i wewnętrznych wycieków cieczy roboczej. Standardowymi przyczynami występowania awarii w siłownikach są:

• zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie cieczy roboczej w układzie;
• występowanie reakcji fizyko-chemicznych zachodzących w poszczególnych komponentach siłownika;
• powstanie uszkodzeń zewnętrznych siłownika;
• zużycie się prowadnic tłoczyska;
• praca siłownika pod zbyt dużym obciążeniem;
• zanieczyszczenie cieczy roboczej, nieprawidłowo dobrana ciecz robocza do układu lub jej przeterminowanie.

Usterki eksploatacyjne siłowników hydraulicznych

Najpowszechniej występującymi awariami siłowników hydraulicznych są usterki związane z wyeksploatowaniem się poszczególnych komponentów siłowników. Ze względu na nieskomplikowaną budowę i stosunkowo prostą zasadę działania siłowniki mogą wytrzymać znaczne obciążenia oraz być użytkowane przez długi czas, zanim dojdzie do poważniejszych usterek w układzie.
Najczęstszymi awariami występującymi w siłownikach są uszkodzenia uszczelnień. Jeśli siłownik przez dłuższy czas pracował bez należytego uszczelnienia, wówczas awarii może ulec również powierzchnia tłoczyska. Usterki eksploatacyjne w siłownikach mogą dotknąć także tłok. Zwykle awarie tłoka spowodowane są przez porysowanie jego powierzchni, wystąpienie wżerów i przez zmianę jego średnicy.

Podstawowe zabiegi naprawcze, którym poddawane są siłowniki hydrauliczne

Przed rozpoczęciem naprawy siłowników, należy je zdemontować oraz dokładnie i wnikliwie sprawdzić stan zużycia jego komponentów. Siłowniki podczas diagnozy powinny być weryfikowane pod kątem wystąpienia przecieków oraz uszkodzeń uszczelnień, tłoczysk i powłok.

Dowiedz się więcej na Fluiconnecto.com/pl/hydraulika-silowa.

Naprawa uszczelnień i tłoczyska siłownika

Uszkodzenie uszczelnień to najpowszechniejsza awaria występująca w siłownikach. Zwykle uszczelnienia uszkadzają się przez porysowanie lub wżery na powierzchni tłoczyska – zwykle przez występujące w oleju zanieczyszczenia. Wówczas, przed wymianą uszczelnień zwykle należy obrobić powierzchnię tłoczyska mechanicznie i galwanotechnicznie. Czasem tłoczysko ze względu na znaczne obciążenia siłownika ulega wygięciu. W takim przypadku konieczna staje się jego wymiana.

Naprawa obudowy i tłoka siłownika

Niekiedy obudowa siłownika również może ulec uszkodzeniu. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne obudowy zaburzają osiowość siłownika i mogą determinować awarie uszczelnień i tłoczysk. Dlatego też podczas naprawy należy dokładnie skontrolować stan obudowy siłownika. Tłok to jeden z istotniejszych komponentów siłownika. Podczas eksploatacji mogą pojawić się na nim wżery lub zarysowania, które zaburzają średnice wewnętrzne tłoka.

Partnerem publikacji jest Fluiconnecto

Autor:
Linkhouse
Źródło:
Linkhouse.pl