empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Technologia MCE w amerykańskiej elektrowni

Monitorowanie chlorków i siarczanów w elektrowni Nearman Creek

Ciągłe monitorowanie chlorków i siarczanów za pomocą technologii mikroprzepływowej elektroforezy kapilarnej (MCE) oznacza proaktywną kontrolę wpływu tych bardzo korozyjnych zanieczyszczeń na wodę w elektrowni. W niniejszym studium przypadku wyjaśniono zalety pomiaru chlorków i siarczanów metodą MCE on-line w porównaniu z innymi technologiami pomiaru. Jest to więc przykład korzyści płynących z instalacji analizatora chlorków i siarczanów METTLER TOLEDO Thornton 3000CS w elektrowni Nearman Creek w Kansas, USA.

Chlorki i siarczany są w elektrowni głównym zanieczyszczeniem o właściwościach korozyjnych, więc potrzeba pomiaru ilości tych substancji wzrosła wraz z popularnością cyklicznego trybu pracy elektrowni i powstaniem dużych elektrowni z bardziej kosztownym wyposażeniem. Monitorowanie chlorków i siarczanów on-line na poziomie pojedynczych ppb może być prowadzone przy użyciu technologii MCE, która pozwala na szybką reakcję na zanieczyszczenie obiegu wody.

Technologia MCE jest oparta na elektroferezie kapilarnej, która wykorzystuje pole elektryczne do rozdziału cząstek lub jonów w elektrolicie w zależności od ich ruchliwości. Zgodnie z treścią artykułu, pierwsze badania nad tą technologią i jej wykorzystaniem do chemicznej analizy cykli energetycznych były prowadzone w amerykańskim Colorado State University.

Instalacja analizatora 3000CS w elektrowni Nearman Creek, w której wykorzystywana jest technologia MCE, pomogła w ustaleniu, że jony octanowe pochodzące z rozkładu aminowego uzdatniacza zawyżało pomiary przewodności kationowej, maskując rzeczywistą zawartość chlorków i siarczanów w strumieniu.

Podczas gdy system przewodności kationowej ostrzegał, że istnieje ryzyko skażenia wysokimi stężeniami chlorków i siarczanów, instalacja systemu z technologią MCE pozwoliła im potwierdzić, że tak nie było i że działają w zalecanych granicach. To pozwoliło skrócić czas walidacji i reakcji na alarm.

Technologia MCE zapewnia znaczne korzyści elektrowniom, w tym przejrzysty monitoring poziomu jonów korozyjnych oraz pomaga elektrowniom dotrzymać warunków gwarancji turbiny. Analizator z technologią MCE może odegrać kluczową rolę w systemie zarządzania obiegiem wody w każdej elektrowni.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę METTLER TOLEDO.

Czytaj także