empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2024-03-28
SOLAR I-Ve analizator jednofazowych instalacji fotowoltaicznych oraz miernik char. modułów PV 1500V
Producent:
HT Instruments
Numer katalogowy:
SOLAR I-Ve

Profesjonalna instrukcja obsługi w j.polskim (89 stron).

SOLAR I-Ve został tak skonstruowany, aby spełniać wszystkie wymagania dotyczące mierników instalacji fotowoltaicznych. Oprócz zapewnienia możliwości badania i pomiarów sprawności jednofazowych systemów fotoogniw, mierzy charakterystykę pojedynczych modułów oraz gałęzi modułów. Dzięki SOLAR I-Ve, operator może badać systemy fotowoltaiczne i jeżeli otrzyma wynik negatywny, może natychmiast zidentyfikować problemy w systemie w celu niezwłocznego ich rozwiązania.

SOLAR I-Ve jest dostarczany łącznie z rejestratorem SOLAR-02 do pomiarów strumienia promieniowania słonecznego oraz temperatury. Synchronizacja między przyrządem głównym oraz oddalonym rejestratorem SOLAR-02 dokonywana jest poprzez radiową łączność bezprzewodową (RF), gwarantującą konieczną jednoczesność pomiarów. SOLAR I-Ve zarządza również bazą danych modułów PV, która może być aktualizowana w dowolnym czasie.

Na pomiar charakterystyk I-V nie ma wpływu rezystancja przewodów pomiarowych, ponieważ jest dokonywana metodą 4-zaciskową. Zmierzone wartości, korygowane do wzorcowych warunków pomiaru, są natychmiast porównywane z wartościami deklarowanymi przez producenta w celu uzyskania odpowiedzi TAK/NIE, czy wyniki są prawidłowe. Operator nie musi wykonywać żadnych obliczeń, przyrząd wykonuje porównanie szybko i automatycznie.

Uwaga:

Kluczem do wykonywania wiarygodnych pomiarów charakterystyk modułów PV jest zapewnienie przez cały system pomiarowy gwarantowanej dokładności nie gorszej niż 5% w całym zakresie temperatur pracy. Przy czym dokładność systemu pomiarowego stanowi suma dokładności przyrządu, wzorcowego fotoogniwa oraz czujnika temperatury, ponieważ wyniki są ekstrapolowane do warunków standardowych STC.

Niestety istnieją na rynku "tanie" przyrządy, których dokładność systemu pomiarowego wynosi tylko 15%. Wyobraźmy sobie instalację, która posiada w gałęzi 14 modułów i jeden z modułów jest kompletnie zwarty. Wtedy napięcie gałęzi będzie niższe tylko o około 7% od znamionowej wartości i przyrządem o błędzie pomiaru 15% taka sytuacja nie będzie wykryta.

Przeczytaj: Przewodnik dla instalatorów sytemów PV

Funkcje

 • Pomiar charakterystyki modułu/gałęzi do 1500V/10A lub 1000V/15A DC
 • Pomiar napięcia rozwarcia modułu lub gałęzi (VOC) 1500V
 • Pomiar prądu zwarcia modułu lub gałęzi (ISC) 15A
 • Pomiar: Pmax, Vmpp, Impp, DPmax, FF
 • gdzie:
 • DPmax = [(Pmax - Pnom)/Pnom] x 100
 • FF = [(Vmpp x Impp) / (Voc x Isc)] x 100
 • Pomiar rezystancji szeregowej RS paneli
 • Moc DC
 • Moc czynną AC dla systemów jednofazowych
 • Przy współpracy z opcjonalną przystawką MPP300 może badać systemy 3-fazowe AC i 3-gałęzie DC jednocześnie
 • Strumień promieniowania słonecznego [W/m2] za pomocą wzorcowego ogniwa HT304N
 • Temperaturę otoczenia oraz modułu za pomocą sondy PT1000
 • Synchronizacja z odległym rejestratorem SOLAR-02
 • Wyświetlanie na żywo promieniowania i temperatury
 • Użycie zależności w celu maksymalizacji sprawności DC
 • Rejestracja parametrów z programowanym czasem uśredniania IP (5s - 60min)
 • Wewnętrzna pamięć do przechowywania wyników
 • Wywoływanie wyników na wyświetlacz
 • Port optyczny/USB do podłączenia do PC
 • Łączność bezprzewodowa WiFi
 • Pomoc na żywo na wyświetlaczu
 • Pomiar temperatury automatyczne lub za pomocą sondy PT1000
 • Pomiar wyjścia DC oraz mocy nominalnej z modułu/gałęzi
 • Test krzywej I-V z bezpośrednim pomiarem parametrów Irr/Temp
 • Test krzywej I-V poprzez użycie zespołu SOLAR-02
 • Pomiar rezystancji modułów fotowoltaicznych
 • Mechaniczny inklinometr do wykrywania prawidłowej pozycji promieniowania
 • 4-zaciskowa metoda pomiaru
 • Przeliczenie do warunków wzorcowych (STC 1000 W/2, 25°C)
 • Ocena wyniku pomiaru: TAK/NIE
 • Baza danych modułów do 30 typów modułów PV

Główne cechy

HTAnalysis
Bezpłatny program HTAnalysis, dostępny na urządzenia mobilne, pozwala analizować charakterystyki I-V. Skutecznie pomaga rozwiązywać problemy z instalacjami PV.

Charakterystyki I-V, prosta obsługa i niska waga.
Nie wymaga laptopa.

 • 128 punktów charakterystyki I-V
 • Max napięcie 1500V
 • Max prąd 15A
 • VOC oraz ISC
 • Pomiar efektywności inwertera
 • Pomiar w trybie AutoSekwencji
 • Wbudowany moduł bazy danych
 • Aplikacja HTAnalysis

SOLAR I-Ve: używany, jako certyfikator PV
Możliwość sprawdzenia sprawności inwertera

 • W tym samym czasie pomiar strony AC oraz DC
 • Napięcie oraz prąd
 • Promieniowanie słoneczne oraz temperatura modułu
 • Straty mocy, jako wynik pomiaru.

Podłączenie czujników bez ograniczenia w odległości.
Czujnik promieniowania słonecznego oraz sondę temperaturową można podłączyć bezpośrednio do SOLAR I-Ve, ale jeżeli chcemy wykonać pomiary w pewnej odległości, wtedy potrzebna jest przystawka SOLAR-02. Gdy SOLAR I-Ve i SOLAR-02 zostaną sparowane, wtedy możemy się oddalić nawet na 1km. Gdy powrócimy w pobliże SOLAR I-Ve, wtedy SOLAR-02 prześle dane z sensorów bezpośrednio do głównego przyrządu.
SOLAR I-Ve: używany do sprawdzenia charakterystyki I-V
SOLAR I-Ve pozwala na pomiar w terenie charakterystyki I-V, jak również głównych parametrów pojedynczego modułu oraz całego systemu fotowoltaicznego,
aż do maksymalnie 1500V/10A lub 1000V/15A.

AutoSequence™.
Sprawdza gałąź za gałęzią bez odłączania żadnych kabli. Należy odłączyć skrzynkę bezpieczników i zacząć mierzyć charakterystykę I-V gałąź za gałęzią, każdy pomiar (zapis wyniku z datą) wymaga nie więcej niż 15 sekund i nie więcej niż 1 osoby. Solar I-Ve uruchamia automatycznie pomiar charakterystyki I-V, gdy przewody pomiarowe dotkną dodatnich i ujemnych zacisków. Wszystkiego, czego potrzebujemy to przewody pomiarowe KITKELVIN.

Baza danych modułów PV
Baza danych modułów, z chmury do przyrządu badającego charakterystykę I-V, dzięki połączeniu poprzez Wi-Fi tabletu lub smartfonu oraz zarządzanie modułami w pamięci przyrządu. Można dodawać, modyfikować i kasować moduły zapisane w pamięci przyrządu. Wszystkie te funkcje są dostępne również w programie TopView na PC (na wyposażeniu).

Chmura HTCloud™ i programy TopView oraz HTANALYSIS™
Możesz mieć pomiary na swoim PC bezpośrednio z HTCLOUD™. Wszystko co jest potrzebne to smartfon lub tablet w ręku, wystarczy uruchomić aplikację HTANALYSIS™ i połączyć się z przyrządem poprzez WiFi. W kilku krokach można wysłać dane do HTCLOUD™ i w czasie rzeczywistym można otrzymać te dane na PC dzięki programowi TOPVIEW (na wyposażeniu).

Na oddalonym rejestratorze SOLAR-02 wartości zmierzonego strumienia promieniowania słonecznego oraz temperatury są pokazywane na wyświetlaczu w trybie pracy samodzielnej (idealne rozwiązanie podczas badań wstępnych), natomiast przy współpracy z SOLAR I-Vw wyniki mogą być rejestrowane.

Ogniwo wzorcowe HT204N pozwala na wykonanie pomiarów promieniowania słonecznego dla obu typów modułów monokrystalicznych i polikrystalicznych.

Dane techniczne:

Certyfikator jednofazowej instalacji PV

Napięcie DC:

Zakres (V)               Rozdzielczość (V)                 Dokładność
15,0 ÷ 99,9                     0,1                    ±(0,5%odczytu + 2 cyfry)
100,00 ÷ 1499,9              0,3                    ±(0,5%odczytu + 2 cyfry)

Napięcie AC TRMS:

Zakres (V)               Rozdzielczość (V)                Dokładność

50,0 ÷ 265,0                   0,1                    ±(0,5%odczytu + 2 cyfry)
Maksymalny współczynnik szczytu: 1,5

Prąd DC (za pomocą zewnętrznych cęgów):

Zakres (mV)            Rozdzielczość (mV)              Dokładność
-1100 ÷ -5                     0,1                      ±(0,5%odczytu + 0,6mV)
5 ÷ 1100                       0,1                      ±(0,5%odczytu + 0,6mV)
Wartość prądu jest ZAWSZE wyświetlana ze znakiem dodatnim;
Wartość sygnału napięcia przystawki prądowej mniejsza niż 5mV jest zerowana.

Prąd AC TRMS (za pomocą zewnętrznych cęgów):

Zakres (mV)            Rozdzielczość (mV)      Częstotliwość (Hz)                 Dokładność
1 ÷ 1200                      0,1                          47,5 ÷ 63,0              ±(0,5%odczytu + 2 cyfry)
Max współczynnik szczytu: 2,0;
Wartość sygnału napięcia przystawki prądowej mniejsza niż 5mV jest zerowana.

Pełna skala               Rozdzielczość (A)            Wartość min odczytu (A)
cęgów DC i AC (A)                                               DC              AC       
1 < FS < 10                     0,001                          0,05            0,01
10 < FS < 100                  0,01                            0,5              0,1
100 < FS < 1000                0,1                             5                 1

Moc DC (Vzmierzone > 150V):

Zakres cęgów (A)           Zakres (W)           Rozdzielczość (W)                
1 < FS < 10               0,000k ÷ 9,999k             0,001k               
                                    10,00k ÷ 99,99k          0,01k                                                                                                                                                                                                             
10 < FS < 100             0,000k ÷ 9,999k            0,001k
                                  10,00k ÷ 99,99k            0,01k

100 < FS < 1000           0,00k ÷ 99,99k            0,01k
                                   100,0 ÷ 999,9k             0,1k

Dokładność:
±(0,7%odczytu + 3 cyfry)  (Izmierz < 10%FS)
±0,7%odczytu   (Izmierz > 10%FS)


Vzmierz = napięcie odpowiadające zmierzonej mocy

Moc AC jednofazowa (przy PF=1, Vzmierzone > 200V):

Zakres cęgów (A)         Zakres (W)        Rozdzielczość (W)
1 < FS < 10            0,000k ÷ 9,999k           0,001k
                             10,00k ÷ 99,99k           0,01k

10 < FS < 100         0,000k ÷ 9,999k          0,001k
                               10,00 ÷ 99,99k           0,01k

100 < FS < 1000       0,00k ÷ 99,99k            0,01k
                                100,0 ÷ 999,9k            0,1k

Dokładność:
±(0,7%odczytu + 3 cyfry)  (Izmierz < 10%FS)
±0,7%odczytu   (Izmierz > 10%FS)

Vzmierz = napięcie odpowiadające zmierzonej mocy

Częstotliwość:

Zakres (Hz)         Rozdzielczość (Hz)           Dokładność
47,5 ÷ 63,0                  0,1               ±(0,2%odczytu + 1 cyfra)

Strumień promieniowania słonecznego (poprzez wzorcowe fotoogniwo):

Zakres (mV)       Rozdzielczość (mV)            Dokładność
1,0 ÷ 100,0                  0,1               ±(1,0%odczytu + 5 cyfr)

Temperatura (poprzez zewnętrzną sondę PT1000):

Zakres (°C)         Rozdzielczość (°C)             Dokładność
-20,0 ÷ 100,0                0,1               ±(1,0%odczytu + 1°C)

Pomiar charakterystyki I-V

Napięcie VDC przy OPC:

Zakres (V) (***)         Rozdzielczość (V)            Dokładność
15,0 ÷ 99,9                         0,1              ±(0,5%odczytu + 2 cyfry)
100,0 ÷ 1499,9                    0,3              ±(0,5%odczytu + 2 cyfry)

(***) Pomiary krzywej I-V oraz Rs zaczynają się dla VDC > 15V i dokładność jest definiowana dla VDC > 20V

Prąd IDC przy OPC:

Zakres (A) (*)              Rozdzielczość (A)           Dokładność
0,10 ÷ 15,00                       0,01             ±(1,0%odczytu + 2 cyfry)

(*) Maksymalny dopuszczalny prąd 15A przy VOC<1000V; Maksymalny dopuszczalny prąd 10A przy VOC>1000V

Moc max przy OPC (Vmpp > 30V, Impp > 2A):

Zakres (W) (*)             Rozdzielczość (W)           Dokładność
50,0 ÷ 9999                           1                ±(1,0%odczytu + 6 cyfr)

Vmpp = napięcie maksymalnej mocy, Impp = prąd maksymalnej mocy
(*) max mierzalna wartość Mocy musi zawierać wartość FF (~0,7)
-> Pmax = 1000V x 15A x 0,7 = 10500W
-> Pmax = 1500V x 10A x 0,7 = 10500W

Napięcie VDC (przy STC i OPC), IVCK:

Zakres (V) (***)           Rozdzielczość (V)            Dokładność (*,**)
5,0 ÷ 999,9                          0,1                   ±(4,0%odczytu + 2 cyfry)

Prąd IDC (przy STC i OPV), IVCK:

Zakres (A)                    Rozdzielczość (A)             Dokładność (**)
0,10 ÷ 15,00                        0,01                 ±(4,0%odczytu + 2 cyfry)

Moc max przy STC (Vmpp > 30V, Impp > 2A):

Zakres (W) (*, **)          Rozdzielczość (W)       Całkowita dokładność (**)
50 ÷ 9999                             1                       ±(5,0%odczytu + 1 cyfry)
Vmpp = napięcie maksymalnej mocy, Impp = prąd maksymalnej mocy
(*) Pomiary rozpoczynają się dla VDC > 15V i dokładność jest definiowana dla VDC > 20V
(**) Warunki pomiaru:
- Warunki testu: stabilne promieniowanie > 700W/m2, spektrum AM 1,5, temp. ogniw [15...65°C]
- Całkowita dokładność zawiera wpływ czujnika solarnego oraz jego obwodów pomiarowych

Strumień promieniowania słonecznego (z wzorcowym ogniwem):

Zakres (mV)                Rozdzielczość (mV)               Dokładność
1,0 ÷ 100                            0,1                      ±(1,0%odczytu + 5 cyfr)

Temperatura modułu (z pomocniczą sondą PT1000):

Zakres (°C)                 Rozdzielczość (°C)                Dokładność
-20,0 ÷ 100                          0,1                      ±(1,0%odczytu + 1°C)

Dane ogólne

 • Wyświetlacz i pamięć
   - Właściwości: 128x128 pikseli LCD z podświetleniem
   - Pojemność pamięci: 256kbit
   - Zapisane dane: max 99 testów w terenie, 249 charakterystyk (testów I-V), 999IVCK
 • Zasilanie
   - Zasilanie wewnętrzne SOLAR I-V: 6 x 1,5V ogniwa alkaliczne LR6, AA, AM3, MN 1500
   - Czas pracy SOLAR I-V: > 249 charakterystyk (test krzywej I-V), 999 testów IVCK, około 120 godzin (praca w terenie)
  - Zasilanie SOLAR-02: 4 x 1,5V ogniw alkalicznych typu AAA, LR03
  - Max czas rejestracji SOLAR-02 (przy IP=5sek.): około 1,5h
 • Interfejs
  - Port komunikacji z PC: optyczny/USB oraz WiFi
  - Interfejs z SOLAR-02: bezprzewodowa komunikacja RF (mex odległość 1m)
 • Cechy mechaniczne
   - Wymiary: 235 x 165 x 75mm
   - Waga (z bateriami): 1,2kg
 • Warunki środowiskowe
   - Temperatura odniesienia: 23°C ±5°C
   - Temperatura pracy: 0 ÷ 40°C
   - Wilgotność pracy: <80% RH
   - Temperatura magazynowania (bez baterii): -10° ÷ 60°C
   - Wilgotność magazynowania: <80% RH
 • Spełniane normy
   - Bezpieczeństwo: IEC/EN61010-1
   - Bezpieczeństwo akcesoriów: IEC/EN61010-031
   - Pomiar charakterystyki I-V: IEC/EN60891 (test krzywej I-V), IEC/EN60904-5 (pomiar temperatury)
   - Izolacja: podwójna
   - Stopień zapylenia: 2
   - Kategoria przepięciowa: CAT II 1000V DC, CAT III 300V AC do ziemi, max 1000V między zaciskami P1, P2, C1, C2
   - Max wysokość: 2000m

 Więcej informacji: https://www.tomtronix.pl/ht/solar_i_v.aspx

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży energetyki cieplnej.

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl

Kategorie produktu