Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-01-11
GSC60 Wielofunkcyjny miernik instalacji oraz 3-fazowy analizator jakości zasilania
Producent:
HT Instruments
Numer katalogowy:
GSC60

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim (160 stron).

Jeden przyrząd, który zaspokaja praktycznie wszystkie potrzeby instalatora.

GSC60 jest najbardziej wszechstronnym i najnowocześniejszym przyrządem w tym segmencie rynku.

GSC60 to kolejna generacja kombajnu pomiarowego, który ze względu na wszechstronność możliwości pomiarowych spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instalatorów.

Cechy szczególne

Bezpieczeństwo elektryczne instalacji:
- Jeden przyrząd do pomiaru wszystkich parametrów bezpieczeństwa instalacji,
- Rezystancja uziemienia metodą 2- lub 3-zaciskową w systemach TT, TN i IT, pomiar impedancji pętli bez wyzwolenia RCD, pomiar rezystancji uziemienia bez użycia sond za pomocą opcjonalnych cęgów T2100,
- Rezystywność gruntu metodą 4-zaciskową,
- Badanie RCD typu A, AC, B z prądem pomiarowych do 10A** (** z opcjonalnymi cęgami RCDX10),
- Pomiar rezystancji izolacji napięciami do 1000V,
- Pomiar ciągłości przewodów ochronnych prądem do 200mA,
- Zaawansowane badania pętli z analizą zabezpieczeń oraz przekrojów przewodów,
- Pomiar kolejności faz,
- Pomiar i rejestracja parametrów środowiskowych oraz prądów upływu poprzez zewnętrzne sondy.

Analiza jakości zasilania oraz zużycia energii:
- Analiza 9 typów systemów elektrycznych: jednofazowe 2-przewodowe, jednofazowe z rozdzielonymi fazami, trójfazowe 3-przewodowe, trójfazowe Arona, trójfazowe otwarta Delta, trójfazowe otwarta Gwiazda, trójfazowe 2-el. 1/2, trójfazowe 4-przewodowe Y, trójfazowe High-Leg,
- Możliwość rejestracji 632 parametrów w ciągu ponad 2 miesięcy,
- W czasie rzeczywistym. Wyświetlanie w czasie rzeczywistym przebiegów, harmonicznych, wykresów wskazowych, jak również sumarycznych funkcji dla faz dla szybkiego odczytu najważniejszych parametrów,
- Anomalia napięciowe. Detekcja anomalii napięciowych z rozdzielczością 20ms,
- Rejestracja energii. Jedno kliknięcie pozwoli sprawdzić pobór mocy wszystkich odbiorników podłączonych do sieci zasilającej.

Spełniane normy:
- EN61936-1,
- 17th edition,
- IEC/EN61557-2,
- CEI 64-8,
- IEC/EN61557-3,
- IEC/EN61557-4,
- IEC/EN61557-5,
- IEC/EN61557-6,
- IEC/EN61557-7,
- EN50522,
- IEC/EN61557-1,
- IEC/EN 61010-1,
- EMC: IEC/EN61326,
- EN60909-0,
- IEC/EN 61557-10,
- IEC/EN61010-031,
- IEC/EN61010-2-032,
- IEC/EN61187.

Dane techniczne

Badanie bezpieczeństwa instalacji elektrycznych:
- Pomiar ciągłości prądem 200mA:
    - Zakres pomiarowy: 0,01Ω ÷ 99,9Ω,
    - Dokładność: ±(5,0% odczytu + 3 cyfry),
    - Prąd pomiarowy: > 200mA (R <2Ω),
    - Napięcie rozwarcia: 4V < V0 < 12V,
- Rezystancja izolacji:
    - Napięcia pomiarowe: 50, 100, 250, 500, 1000VDC,
    - Zakresy pomiarowe:
          - 50V: 0,01MΩ ÷ 99,9MΩ,
          - 100V: 0,01MΩ ÷ 199,9MΩ,
          - 250V: 0,01MΩ ÷ 499MΩ,
          - 500V: 0,01MΩ ÷ 999MΩ,
          - 1000V: 0,01MΩ ÷ 1999MΩ,
     - Podstawowa dokładność: ±(2,0% odczytu + 2 cyfry),
     - Prąd pomiarowy:
          - >1mA dla 1kΩ x Vnom (50, 100, 250, 500, 1000V),
          - >2,2mA dla 230kΩ przy 500V),
     - Prąd zwarcia: <6,0mA dla każdego npaięcia pomiarowego,
- Impedancja pętli (L-L, L-N, L-PE):
    - Zakres pomiarowy: 0,01Ω ÷ 199,9Ω,
    - Rozdzielczość: min 0,01Ω (0,1mΩ z opcjonalną przystawką IMP57),
    - Dokładność: ±(5,0% odczytu + 3 cyfry),
    - Napięcie pomiaru: 100÷265V (L-N) / 173÷460V (L-L), 50/60Hz,
    - Maksymalny prąd pomiarowy: 5,81A (przy 265V); 10,10A (przy 457V),
    - Wybór zabezpieczeń MCB: charakterystyk B, C, D, K,
    - Wybór bezpieczników zabezpieczających: typ aM i gG,
    - Materiał izolacji (test I2t): PCV, guma butylowa, EPR, XLPE,
- Rezystancja uziemienia i rezystywność gruntu:
    - Zakres pomiarowy R: 0,01Ω ÷ 49,99kΩ,
    - Zakres pomiarowy ρ: 0,06Ωm ÷ 3,14 MΩm,
    - Dokładność: ±(5,0% odczytu + 3 cyfry),
    - Prąd pomiarowy: 10mA, 77,5Hz,
    - Napięcie rozwarcia: < 20Vrms,
- Czas wyzwolenia RCD oraz prąd wyzwolenia:
    - Typ RCD: AC, A, B, Standardowe (G), Selektywne (S), Zwłoczne (R),
    - Prądy znamionowe RCD: 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1000mA,
    - Zakres: 0,3 ... 10A (z opcjonalną przystawką prądową RCDX10),
    - Napięcie L-N, L-PE: 100V÷265V RCD typu AC i A, 190V÷265V RCD typu B, 50/60Hz ±5%,
    - Test prądem sinusoidalnym jednopołówkowym: 0°, 180°,
    - Dokładność czasu wyzwolenia: ±(2,0% odczytu + 2 cyfry),
    - Mnożnik prądu testu: x1/2, x1, x2, x5,
    - Zakres prądu wyzwolenia: (0,3 ÷ 1,1) Idn (AC, A, B),
    - Dokładność prądu wyzwolenia: 5%Idn (10mA - 650mA),
- Impedancja pętli bez wyzwolenia:
    - Zakres napięcia L-N, L-PE: 100V ÷ 265V, 50/60Hz ±5%,
    - Zakres pomiarowy:
         - 0,01Ω ÷ 1999Ω (systemy z przewodem neutralnym),
         - 1Ω ÷ 1999Ω (systemy bez przewodu neutralnego),
    - Dokładność: ±(5,0% odczytu + 0,1Ω),
    - Prąd pomiarowy: <15mA,
- Napięcie dotykowe Ut:
    - Zakres pomiarowy: 0 ÷ Utlim (Utlim = 25V lub 50V),
    - Dokładność: ±(5,0% odczytu + 3V),
- 1-biegunowy pomiar kolejności faz:
    - Zakres napięcia L-N, L-PE: 100V ÷ 265V, 50/60Hz ±5%,
    - Typ pomiaru: dotyk do metalowej części (nie poprzez materiał izolacyjny),
- Prąd upływu (za pomocą cęgów HT96U):
    - Zakres pomiarowy: 1mA ÷ 999mA (wybrany 1A),
    - Rozdzielczość: 0,1mA,
    - Dokładność: ±(1% odczytu + 20 cyfr).

Jakość energii:
- Napięcie DC/AC TRMS (sekcja PQA):
    - Zakresy pomiarowe:
       - 15,0V ÷ 380,0V (L-N),
       - 15,0V ÷ 660,0V (L-L),
   - Podstawowa dokładność: ±(1% odczytu + 1 cyfra),
   - Częstotliwość: DC, 42Hz ÷ 69Hz,
- Prąd DC/AC TRMS - standardowa przystawka (STD):
   - Zakres napięcia: 5,0mV ÷ 999,9mV,
   - Rozdzielczość: 0,1mV,
   - Podstawowa dokładność: ±(1% odczytu + 3 cyfry),
   - Częstotliwość: 42Hz ÷ 69,0Hz,
- Anomalie napięcia (wzrosty, spadki):
   - Zakres pomiarowy: 15,V ÷ 380V (L-N), 15,0V ÷ 660V (L-L)
   - Podstawowa dokładność: ±(1,0% odczytu + 2 cyfry)
   - Rozdzielczość czasu: 20ms przy 50Hz
   - Dokładność czasu: ±1 okres
- DC i AC moc czynna, bierna pozorna:
   - Zakres pomiarowy: 0,000 ÷ 9999 kW/kVAR/kVA,
   - Podstawowa dokładność: ±(2% odczytu + 7 cyfr),
- Energia czynna, bierna:
   - Zakres pomiarowy: 0,000 ÷ 9999 kW/kVAR/kVA,
   - Rozdzielczość: 0,001 kW/kVAR/kVA,
   - Podstawowa dokładność: ±(2% odczytu + 7 cyfr),
- Współczynnik mocy (cosphi):
   - Zakres pomiarowy: 0,70c - 1,00 - 0,70i,
   - Rozdzielczość: 0,01,
   - Podstawowa dokładność: ±(2% odczytu + 3 cyfry),
- Harmoniczne napięcia, prądu:
   - Zakres: DC ÷ 49 składowa,
   - Rozdzielczość: 0,1%,
   - Podstawowa dokładność: ±(5,0% odczytu + 5 cyfr),
   - Częstotliwość: 42,0Hz ÷ 69,0Hz.

Więcej informacji:
https://www.tomtronix.pl/ht/gsc60.aspx

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży energetyki cieplnej.

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu