empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Alarmy składu chemicznego wody w elektrowniach

Ze zweryfikowaną technologią składu chemicznego wody

Prawidłowe alarmy dotyczące składu chemicznego wody w elektrowni mają bardzo duże znaczenie. Jednak w wielu elektrowniach poziom zaufania do dokładności pomiarów on-line jest niski, a wiedza o składzie chemicznym wody niewielka ze względu na redukcję zatrudnienia. Może to prowadzić do złej interpretacji alarmów oraz do nieprawidłowej lub opóźnionej reakcji. Dzięki nowoczesnej technologii teraz można zapobiegać fałszywym alarmom o składzie chemicznym wody.

Jest natomiast coraz większa potrzeba integracji pomiarów składu chemicznego wody z „inteligentnym" systemem sterowania. Przetworniki, analizatory i czujniki METTLER TOLEDO zapewniają wiodącą w branży weryfikację dokładności pomiarów i alarmów. Technologia weryfikacji umożliwia inteligentne zarządzanie alarmami i interpretację wykrytych problemów. Rozwiązania firmy METTLER TOLEDO dają elektrowniom większą kontrolę nad pracą elektrowni oraz kluczowymi procesami wodnymi i parowymi. Zapobieganie fałszywym alarmom o składzie chemicznym wody zmniejsza ryzyko pozostawienia nieplanowanej awarii bez reakcji.

W opracowaniu omówiono następujące tematy:

 • Wspólne wyzwania stojące przed elektrowniami
 • Znaczenie technologii weryfikacji alarmów
 • Ciągłe monitorowanie stanu czujników
 • Wykorzystanie obliczonego pH do weryfikacji odczytów czujników pH

Rozwiązania METTLER TOLEDO nie tylko zapewniają zaufanie do analizy składu chemicznego wody, ale również pomagają zakładom uzyskać dostęp do ważnych danych operacyjnych przez weryfikację i eliminowanie fałszywych alarmów związanych ze składem chemicznym wody. Urządzenia METTLER TOLEDO potrafią jednoznacznie „weryfikować" sygnały analityczne i jednocześnie zapobiegać wyzwalaniu typowych fałszywych alarmów związanych ze składem chemicznym wody. Poniżej przedstawiono kilka przykładów weryfikacji w czasie rzeczywistym:

 • Czy przepływ próbek jest odpowiedni dla dokładnego pomiaru?
 • Czy temperatura próbki mieści się w optymalnym zakresie dla każdego typu czujnika?
 • Czy nie upłynął termin przydatności czujników do eksploatacji?
 • Czy czujniki wymagają konserwacji?
 • Czy czujniki wymagają kalibracji?
 • Czy jest potrzebna żywica ze względu na wyczerpanie przewodności kationowej?
 • Czy zmiany odczytów z elektrod pH odpowiadają zmianom pH obliczonego na podstawie przewodności?
 • Czy zmiany odczytów z czujników mogą być weryfikowane poprzez powiązane zmiany wartości z kluczowych analizatorów i odwrotnie?

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO

Czytaj także