Powrót do listy wiadomości Dodano: 2017-12-25   |  Ostatnia aktualizacja: 2017-12-25
Tauron negocjuje przejęcie EC Będzin
Prawo pierwokupu obowiązuje nie dłużej niż 10 lat od podpisania współpracy
Prawo pierwokupu obowiązuje nie dłużej niż 10 lat od podpisania współpracy

18 grudnia EC Będzin SA poinformowała, że prowadzi negocjacje w sprawie sprzedaży spółki zależnej EC Będzin Sp. z o.o., do której należy będzińska elektrociepłownia. Prawo pierwokupu ma Tauron Ciepło.

W listopadzie ubiegłego roku EC Będzin SA poinformował, że analizuje różne opcje strategiczne dla spółki zależnej EC Będzin Sp. z o.o. EC Będzin rozważała możliwość dokapitalizowania spółki zależnej lub jej sprzedaż. We wrześniu spółka zapowiedziała, że wybrani inwestorzy branżowi zostaną zaproszeni do przeprowadzenia due dilligence EC Będzin Sp. z o.o.

Teraz EC Będzin SA zakomunikowała, że dokonała wyboru opcji sprzedaży swojej spółki zależnej jej udziałów wybranemu inwestorowi branżowemu jako najbardziej korzystną opcję dla spółki.
Spółka poinformowała również, że wybrała oferenta, z którym będzie prowadzić dalsze negocjacje w postępowaniu na sprzedaż 100% udziałów spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. Jednocześnie zapowiedziała, że po tych negocjacjach zwróci się do Taurona Ciepło, który ma prawo pierwokupu udziałów spółki zależnej.

w 2014 roku EC Będzin przystąpiła do umowy o współpracy zawartej pomiędzy spółką Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech, spółką Energoutech 2 oraz Tauron Ciepło. Umowa ta przyznaje Tauronowi Ciepło prawo pierwokupu przedsiębiorstwa energetycznego bądź jego zorganizowanej części, należącego do EC Będzin w chwili zawarcia umowy. Prawo pierwokupu obowiązuje nie dłużej niż 10 lat od dnia zawarcia umowy o współpracy.

(mk)

Kategoria wiadomości:

Z życia branży

Źródło:
biznesalert.pl

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :