Powrót do listy komunikatów Dodano: 2019-01-10   |  Ostatnia aktualizacja: 2019-01-21
Nowe sieci ciepłownicze w Polsce
Nowe sieci ciepłownicze w Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od lat walczy o rozbudowę sieci ciepłowniczych w Polsce. Choć nie jest on jedynym funduszem wspierającym rozbudowę instalacji ciepłowniczych w kraju to tylko do 9 marca 2018 roku udało mu się podpisać blisko 15 umów z władzami miast, które planują modernizację i budowę nowych sieci ciepłowniczych. Tym samym do 2020 roku zrealizowane zostaną inwestycje za blisko 240 milionów złotych, a połowę tych kosztów pokryje Unia Europejska.

Nowe inwestycje w ramach sieci ciepłowniczych

Rzeszów

Podpisana 28 grudnia 2017 roku umowa między prezesem MPEC Rzeszów oraz NFOŚiGW zakłada, że w Rzeszowie powstać ma blisko 8,05 km nowych sieci ciepłowniczych. Inwestycja obejmować ma pełną infrastrukturę ciepłowniczą, w skład której wchodzą sieci, przyłącza oraz węzły cieplne. Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 26,8 mln zł, z czego ponad 12 milionów pokryje Unia Europejska.

Gorzów Wielkopolski

Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego dojść ma nie tylko do powstania nowych sieci ciepłowniczych, lecz także do modernizacji istniejących. NFOŚiGW wraz z Unią Europejską przekazały na rozbudowę sieci ponad 6 milionów złotych, z kolei na modernizację udzielono dofinansowanie w wysokości 7,2 mln zł. Kwoty te stanowiły kolejno 38 proc. oraz 47 proc. ogólnych kosztów inwestycji i przekazane były przedstawicielom spółek energetycznych w 2017 roku.

Gdynia

W Gdyni realizacja projektu związanego z sieciami ciepłowniczymi to około 78 mln zł. W ciągu najbliższych lat planuje się budowę nowych sieci, przeprowadzenie termomodernizacji istniejących przewodów oraz skorzystanie z ekologicznej kogeneracji. W Gdyni powstanie 11 km nowych sieci ciepłowniczych, które doprowadzone zostaną do poszczególnych dzielnic. Tak, jak w przypadku Gorzowa Wielkopolskiego i Rzeszowa miasto mogło liczyć na dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.

Wrocław

Już teraz Wrocław dysponuje blisko 520 km sieci ciepłowniczych, które w przyszłości powiększą się nawet o kilkanaście kilometrów. 10 października 2018 roku rozpoczęto budowę sieci ciepłowniczej o długości 8 km na osiedlu Zawidawie. Jednakże to nie koniec, ponieważ na lata 2019-2020 planowane są kolejne etapu budowy sieci cieplnych dzięki wsparciu pieniężnym z NFOŚiGW.

Zalety ciepła sieciowego

Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Polsce ma duże znaczenie nie tylko ze względów ekonomicznych. Na korzystaniu z ciepła sieciowego obok portfeli mieszkańców korzysta także środowisko naturalne. Szacuje się, że nowoczesne sieci ciepłownicze generują nawet kilkanaście procent mniejsze straty energetyczne, które powstają podczas dostarczania ciepła. Na stan środowiska naturalnego pozytywnie wpływa także redukcja emisji CO2 i pyłów zawieszonych do atmosfery, które odgrywają dużą rolę podczas powstawania smogu. Dzięki stałemu monitorowaniu sieci ciepłowniczych są one pod ciągłą kontrolą specjalistów i tym samym spełniają wszelkie, restrykcyjne normy ochrony środowiska. Ciepło dostarczane w ten sposób dla domów i przedsiębiorstw jest bezpieczne i nie emituje szkodliwych związków do atmosfery.

Zapraszamy na stronę termeco.com.pl - wykonawcy sieci ciepłowniczych.

Kategoria komunikatu:

Z życia branży

Źródło:
termeco.com.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.