Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Riello
Powrót do listy wiadomości Dodano: 2023-03-15  |  Ostatnia aktualizacja: 2023-03-15
Elektrociepłownia Elbląg z ambitnymi planami rozwojowymi
Elektrociepłownia Elbląg z ambitnymi planami rozwojowymi
Elektrociepłownia Elbląg z ambitnymi planami rozwojowymi

Energa Kogeneracja (EKO) z Grupy ORLEN realizuje na terenie swojej elbląskiej elektrociepłowni szereg inicjatyw rozwojowych. Pozwolą one poszerzać działalność spółki w obszarze OZE oraz poza główną działalnością, czyli produkcją ciepła i energii elektrycznej.

Jedną z inicjatyw są prace nad wykorzystaniem nowych paliw w kogeneracyjnym bloku biomasowym BB20p, który obecnie może spalać jedynie pelety. Użycie innych rodzajów biomasy zwiększy podaż dostępnego paliwa, a tym samym umożliwi obniżenie jego kosztów.

Warto wymienić pomysł wykorzystania jako paliwa frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych, precyzyjnie wyodrębnionej z odpadów zmieszanych. Wstępne analizy wykazały, że odpowiednio przygotowana w specjalnej instalacji mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów, frakcja ta posiada bardzo dużą wartość opałową (wynosi ok. 13 MJ/kg surowca) i wysoki udział biomasy w masie całkowitej. Wykorzystanie takiego surowca może być obiecującym uzupełnieniem miksu paliwowego w bloku biomasowym BB20p. Pozyskany w ten sposób surowiec może być konkurencyjny cenowo w stosunku do biomasy rolniczej lub leśnej, korzystnie wpływając na obniżanie kosztów zmiennych ponoszonych przez spółkę, czyli na zapewnienie paliw do produkcji ciepła i energii elektrycznej. 

Spółka szacuje, że w ciągu roku wykorzystanie jako surowca odpadów frakcji biodegradowalnej pozwoli na wyprodukowanie ok. 10% energii cieplnej wytwarzanej przez blok BB20p. Warunkiem wdrożenia tego projektu jest formalne potwierdzenie, że frakcja biodegradowalna nie będzie mieć statusu odpadu.

OZE w elektroenergetyce

Wśród realizowanych projektów rozwojowych znajduje się też modułowa instalacja ogniw paliwowych, której zadaniem jest wytwarzanie tzw. „zielonego wodoru" w oparciu o parę wodną ze wspomnianego już kogeneracyjnego bloku biomasowego BB20p. Pilotażowa instalacja działa od grudnia 2022 roku, a jej łączna moc to 10 kW. Składa się na nią stos odwracalnych stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych, pracujących w trybie elektrolizera, wytwarzającego wodór i tlen. Może też jednak pracować w trybie odwracalnym, czyli produkować energię elektryczną i ciepło poprzez utlenianie zmagazynowanego uprzednio wodoru.

Projekt realizowany jest na terenie elbląskiej elektrociepłowni przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk im. Roberta Szewalskiego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya. Badane rozwiązanie służyć ma nie tylko Elektrociepłowni Elbląg, ale docelowo może znaleźć zastosowanie w innych przemysłowych jednostkach wytwórczych, poprawiając ich elastyczność.

Rozwój spółki wespół z portem

Spółka rozważa możliwość świadczenia usług przeładunkowych dla Portu Morskiego w Elblągu, po oddaniu do użytku kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. EKO posiada szereg atutów logistycznych: place składowe, elektrociepłownię blisko nabrzeża rzeki Elbląg i drogi ekspresowej S7 oraz dostęp do transportu kolejowego i wodnego.

Nie tylko produkcja ciepła i energii elektrycznej

Oprócz tego, w 2022 roku opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji budynków elbląskiej elektrociepłowni z propozycją ich adaptacji do nowych funkcji, w tym potencjalnie komercyjnych. Rewitalizacja terenu zakładu może też objąć m.in. zagospodarowanie terenów zielonych. Opracowane dokumenty uwzględniają fakt, że część zabudowy Elektrociepłowni Elbląg wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. Posiadane przez spółkę opracowania pozwalają także na poszukiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsięwzięcia.

(gz)

Kategoria wiadomości:

Z życia branży

Źródło:
Energa S.A.
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także