empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Zapobiegaj problemom z kotłami dzięki monitorowaniu TOC on-line

Obecność cukru w wodzie zasilającej będącej kondensatem powrotnym może prowadzić do konieczności kosztownych odstawień kotła w celu przeprowadzenia działań remontowych. Największy producent cukru w Hiszpanii monitoruje zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC), dzięki czemu jest w stanie wykrywać obecność cukru stanowiącego zanieczyszczenie na poziomie ppb.

Największy producent cukru w Iberii

AB Azucarera Iberia S.L.U to wiodący producent cukru w Hiszpanii. Firma ma 50% udziału w rynku cukru w Iberii, który rocznie zużywa 1,6 milionów ton metrycznych. Firma posiada cztery cukrownie w Hiszpanii, w których wytwarzane są różne produkty przeznaczone dla przemysłu i gospodarstw domowych.

Zagrożenia wynikające z obecności cukru w zawracanym kondensacie

Obecność cukru w wodzie kotłowej powoduje jej pienienie się, czego konsekwencją jest wzrost ciśnienia w kotle. Taka sytuacja może doprowadzić do wypadku. W cukrowni Cádiz należącej do firmy Azucarera urządzenia są utrzymywane w należytym stanie. Nie odnotowuje się przypadków pojawiania się wysokich stężeń cukru w kondensacie. Nie mniej jednak, pewne niewielkie ilości cukru mogą nadal dostawać się do kondensatu ze względu na uszkodzenia powierzchni ogrzewalnych. W miarę upływu czasu uszkodzenia te mogą być źródłem korozji i powstawania osadów na wewnętrznych powierzchniach rurek kotłowych. Usuwanie uszkodzeń może wiązać się z koniecznością odstawienia kotła w celu przeprowadzenia kosztowych czynności remontowych. Technicy firmy Azucarera poszukiwali systemu pomiarowego umożliwiającego ciągły pomiar stężenia cukru w bardzo niskim zakresie stężeń w kondensacie i zwrócili się do METTLER TOLEDO o przedstawienie stosownego rozwiązania.

Ponieważ cukier zawiera węgiel organiczny, doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym monitorowanie stężenia cukru w wodzie zasilającej jest zastosowanie procesowych (on-line) czujników ogólnego węgla organicznego (TOC). Pomiar prowadzony w czasie rzeczywistym przy pomocy tych czujników oznacza możliwość natychmiastowego wykrycia wzrostu poziomu TOC i pozwala zapobiegać podawaniu zanieczyszczonej wody do kotłów.

Ciągłe pomiary TOC

Czujnik 5000TOCe METTLER TOLEDO Thornton dostarcza szybki, ciągły pomiar zanieczyszczeń organicznych na poziomie ppb. Pomiar TOC tym czujnikiem polega na utlenieniu organiki obecnej w wodzie do wodorowęglanu przy pomocy promieniowania ultrafioletowego, czego objawem jest wzrost przewodnictwa próbki. Czujniki przewodnictwa obecne w czujniku 5000TOCe wykonują pomiar przez i za lampą UV. Uzyskane wyniki są porównywane, a ich różnica stanowi podstawę do obliczenia zawartości związków organicznych w wodzie. Prostota tej technologii umożliwia prowadzenie szybkim pomiarów w trybie ciągłym. Technologia ta ma niewielkie wymagania w zakresie konserwacji.

Szybka instalacja i niewielkie wymagania w zakresie konserwacji

Czujnik 5000TOCe nie posiada żadnych ruchomych części, na których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia. Jedyną czynnością konserwacyjną, która jest wymagana dla czujnika, oprócz kalibracji, jest okresowa wymiana lampy UV. Jest to czynność, którą doświadczony inżynier jest w stanie wykonać w ciągu trzech minut.

Wiarygodny monitoring TOC

System pomiarowy składający się z czujnika 5000TOCe i odpowiedniego przetwornika został zainstalowany na rurociągu wlotowym do kotła. Technicy firmy Azucarera są bardzo zadowoleni z możliwości tego systemu pomiarowego, który ma niewielkie wymagania w zakresie konserwacji i jest bardzo prosty w obsłudze. System powiadamia techników, jeśli w wodzie pojawią się zanieczyszczenia. Wtedy można zatrzymać podawanie zanieczyszczonej wody do kotła. Takie postępowanie pozwala unikać kosztowych problemów z kotłem.

Jeśli poszukujesz rozwiązań umożliwiających monitorowanie jakości wody zasilającej kotły, odwiedź stronę:

www.mt.com/toc

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę METTLER TOLEDO.

Czytaj także