Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2020-07-03
Dla kogo jest przeznaczone szkolenie IPC-7711/7721?

autoryzowane-centrum-szkoleniowe-pb-training.jpg

Powszechnie znane i stosowane w elektronice normy IPC (z ang. Institute of Printed Circuits) stanowią międzynarodowy standard, który każdy producent może bez problemu wdrożyć do już funkcjonujących systemów kontroli jakości. Normy IPC zostały opracowane z myślą o tym, by ułatwić komunikację pomiędzy podmiotami z branży oraz zapewnić skuteczne narzędzia do osiągania przewagi konkurencyjnej poprzez stosowanie najlepszych praktyk.

 

Standard IPC-7711/7721

Nawet najdokładniejsza kontrola przebiegu procesu produkcji podzespołów elektronicznych nie jest w stanie wyeliminować możliwości wystąpienia błędu czy awarii, skutkujących nieprawidłową pracą lub brakiem działania danego elementu. W przypadku drogich komponentów generuje to dodatkowe koszty, których można jednak uniknąć.

Warto bowiem w tym kontekście zauważyć, że choć pod względem stopnia złożoności oraz miniaturyzacji współcześnie produkowane podzespoły elektroniczne są bardzo skomplikowanymi urządzeniami, to obecny poziom technologiczny pozwala je bez większego problemu modyfikować lub naprawiać, jeżeli zachodzi taka konieczność. Aby jednak przywrócenie pełnej sprawności wadliwego komponentu było możliwe, niezbędne jest zastosowanie właściwej, odpowiednio dobranej techniki, która zagwarantuje całkowite bezpieczeństwo naprawianego układu.

Norma IPC-7711/7721 określa wszystkie niezbędne procedury prawidłowej naprawy oraz modyfikacji zespołów montażowych obwodów drukowanych. Naprawy wykonane bezpośrednio przez producenta pozwalają osiągnąć zauważalne oszczędności przy jednoczesnym zagwarantowaniu pełnej funkcjonalności naprawianego podzespołu.

 

Szkolenie dla specjalistów i trenerów

Poprzez szkolenie IPC 7711/7721 organizowane przez polską firmę PB Technik uczestnik może zdobyć honorowany międzynarodowo certyfikat Specjalisty albo Trenera IPC (zależnie od wybranego szkolenia). Szkolenia te są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które zajmują się naprawą podzespołów elektronicznych wykonanych w technologii SMT lub PTH.

centrum-szkoleniowe-pb-training.jpg

 

Praktyczne przeszkolenie pracowników z zakresu norm IPC 7711/7721 pozwala im uzyskać niezbędną wiedzę co do technik, jakie należy stosować podczas wykonywania poprawek, modyfikacji lub naprawy zespołów elektronicznych w zakresie naprawy otworów, powierzchni, pól lutowniczych, ścieżek, przewodów oraz laminatów.

Szkolenie na Certyfikowanego Specjalistę IPC w zakresie normy IPC-7711/7721 pozwala uczestnikom zapoznać się z nowoczesnymi, międzynarodowo ustandaryzowanymi procedurami montażu i demontażu elementów elektronicznych oraz napraw płyt drukowanych. Tytuł Specjalisty w zakresie normy IPC-7711/7721 uzyskuje się na 2 lata i po upływie tego czasu należy go odnowić.

Szkolenie na Certyfikowanego Trenera IPC jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które są odpowiedzialne za szkolenie pracowników w zakresie napraw pakietów elektroniki wykonanych w technologii PTH i SMT. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wszechstronną, najnowszą dostępną wiedzę co do międzynarodowych standardów dokonywania napraw oraz modyfikacji układów elektronicznych oraz płytek drukowanych zgodnie ze standardem IPC-7711/7721. Uzyskanie tytułu Certyfikowanego Trenera IPC pozwala prowadzić szkolenia dla Certyfikowanych Specjalistów IPC. Podobnie jak w przypadku certyfikatu Specjalisty, także i certyfikat Trenera jest ważny przez 2 lata i po upływie tego okresu musi zostać odnowiony.

 

Uzyskaj certyfikat IPC u renomowanego partnera

Znajomość standardów i norm IPC zastosowana w praktyce pozwala zwiększyć efektywność pracy, poprawia także konkurencyjność firmy, której pracownicy odbyli odpowiednie przeszkolenie. Wśród firm szkoleniowych funkcjonujących obecnie na rynku jest wiele takich, które posiadają w ofercie szkolenia z zakresu norm IPC-7711/7721, ale warto dokonać przemyślanego wyboru, by uniknąć ewentualnych problemów.

Na szczególną uwagę zasługuje oferta PB Training, która jest jedną z wewnętrznych struktur cieszącej się dużym uznaniem polskiej firmy PB Technik. PB Training ma szeroki katalog szkoleń z norm IPC i stale go rozbudowuje, a same szkolenia prowadzi w swojej siedzibie, w siedzibie klienta (jeśli spełnia odpowiednie kryteria) lub w lokalizacji dowolnie wskazanej przez klienta (w tym przypadku miejsce również musi być dostosowane do prowadzenia szkoleń).

Kursy zawsze są prowadzone na najwyższym poziomie, dając uczestnikom skuteczne narzędzia do dalszej pracy. Szkolenia organizowane przez PB Technik uwzględniają informacje zawarte w najnowszych rewizjach obowiązujących standardów, dzięki czemu uczestnicy mają pewność uzyskania wyłącznie aktualnej wiedzy.

Więcej informacji na temat szkoleń IPC-7711/7721 można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej PB Training.

 

Źródło:
pbtraining.com.pl

Czytaj także