empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-10-26
Badanie Canalys i Schneider Electric: zrównoważony rozwój na czele priorytetów w kanale IT

• Z niezależnych badań przeprowadzonych przez firmę Canalys na zlecenie Schneider Electric wynika, że ponad 75 proc. Partnerów Schneider Electric opracowało strategie ESG, a 28 proc. dodatkowo powołało specjalny zespół ds. zrównoważonego rozwoju.
• 69 proc. przedstawicieli partnerów SE twierdzi, że strategie ESG ich klientów wpływają na decyzje dotyczące inwestycji w IT w firmach.
• Wielu partnerów przyznaje, że borykają się z problemami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

Schneider Electric, lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, ogłosił wyniki nowego, niezależnego badania przeprowadzonego we współpracy z firmą analityczną Canalys. Dotyczy ono dojrzałości inicjatyw zrównoważonego rozwoju w kanałach IT oraz wpływu kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) na decyzje zakupowe klientów. Realizując badanie, firma analityczna Canalys starała się zrozumieć poziom gotowości globalnego ekosystemu kanałów IT w dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz określić rolę partnerów w szerszym ekosystemie.

Nowy raport Canalys, w którym przebadano 120 firm partnerskich Schneider Electric z regionu EMEA, wykazał, że firmy działające w kanale partnerskim inwestują w swoje strategie zrównoważonego rozwoju, a 75 proc. partnerów posiada dedykowane zasoby ESG. Niemniej wiele organizacji nadal ma problemy z przełożeniem tego na konkretne działania. Klienci coraz bardziej koncentrują się na ESG, szczególnie w odniesieniu do kwestii środowiskowych – 69 proc. partnerów stwierdziło, że uwarunkowania związane ze środowiskiem naturalnym ich klientów wpływają na decyzje dotyczące inwestycji w IT. Dodatkowo, rozmowy z partnerami podkreśliły znaczące różnice w dojrzałości w tym zakresie, w zależności od wielkości przedsiębiorstw i szerokości geograficznej, na której się znajdują.

Badanie wykazało ponadto, że większość partnerów już zidentyfikowała korzyści płynące ze świadczenia usług odbioru i recyklingu sprzętu, a prawie 65 proc. badanych przedsiębiorstw oferuje programy ponownego wykorzystania i recyklingu.

Regulacje prawne stanowią z kolei wyzwanie dla większości partnerów, ze względu na złożoność strategii ESG i potrzebę zróżnicowanych lokalnych inicjatyw regulacyjnych. Było to szczególnie widoczne w wywiadach z mniejszymi partnerami, którym brakuje zasobów do efektywnego wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju. Badanie rynku potwierdza potrzebę stosowania zrównoważonych praktyk i rozwiązań dostarczanych przez wiodących dostawców IT i technologii w całym łańcuchu wartości (end-to-end).

– Nasze badanie pokazuje, że partnerzy coraz chętniej inwestują w strategie zrównoważonego rozwoju. Są zaangażowani w minimalizowanie wpływu zarówno swojego, jak i swoich klientów, na środowisko naturalne – powiedziała Rachel Brindley, Senior Director, Channels w Canalys. – Partnerzy oczekują od swoich sprzedawców wsparcia w podejmowaniu tych wyzwań i chętnie pokazują, że czynią znaczące postępy w kierunku redukcji emisji dwutlenku węgla.

Współpraca w ramach zrównoważonego kanału
Schneider Electric nie tylko kontynuuje przyspieszanie realizacji zobowiązań firmy dotyczących ESG, ale też umożliwia kanałowi partnerskiemu IT realizację ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wykorzystując doświadczenie w zakresie praktyk z obszaru sustainability w przedsiębiorstwach, w tym zarządzania energią, automatyzacji, elektryfikacji i cyfryzacji, firma angażuje się w tworzenie zrównoważonego, wpływowego i zyskownego biznesu, który pomaga klientom oraz partnerom osiągnąć zero netto poprzez trzy kluczowe obszary:

1. Na poziomie strategicznym – poprzez strategiczne i proaktywne działania firma pomaga partnerom oraz klientom zdefiniować ich priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także stworzyć z nich konkretne plany za pomocą m.in. ocen energetycznych, narzędzi i usług doradczych.

2. Na poziomie cyfryzacji – dzięki oprogramowaniu Schneider Electric w ramach platformy EcoStruxure, klienci i partnerzy mogą wykorzystać moc danych i cyfryzacji, aby realizować przejrzystą sprawozdawczość energetyczną, zoptymalizować wydajność, operacje i konserwację dzięki analityce predykcyjnej oraz zaoszczędzić koszty operacyjne.

3. Na poziomie dekarbonizacji – wykorzystując cztery filary dekarbonizacji Schneider Electric, firma wspiera partnerów we wspólnym budowaniu bardziej zielonej oraz zrównoważonej przyszłości:

I. Elektryfikacja operacji dzięki działalności Schneider Electric w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym rozwiązań w zakresie mobilności (EV) i zarządzania mikrosieciami;
II. Zmniejszenie zużycia energii i ilości odpadów poprzez wykorzystanie oferty Schneider Electric oznaczonej etykietą Green Premium™, jej wiodących narzędzi projektowych oraz poprzez programy recyklingu i odbioru baterii;
III. Zastąpienie źródeł energii opartych na paliwach kopalnych poprzez wykorzystanie mocy energii odnawialnej;
IV. Zaangażowanie wszystkich uczestników łańcucha wartości poprzez programy dekarbonizacji łańcucha dostaw, które pomagają w realizacji celów ESG.

– Wraz z rosnącym naciskiem na zobowiązania kanału IT wobec ESG nadszedł czas, aby partnerzy zwiększyli swoje wysiłki dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz odegrali istotną rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla i odpadów – powiedział David Terry, wiceprezes ds. kanałów IT w Schneider Electric Europe. – Optymalizacja zużycia energii, efektywność energetyczna i zarządzane usługi energetyczne stanowią dla partnerów kluczowe możliwości wyróżnienia się i zwiększenia udziału w rynku. Schneider Electric, jako jedna z najbardziej zrównoważonych organizacji na świecie, jest przygotowany do wspierania swoich partnerów na każdym etapie ich podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju.