Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy wiadomości Dodano: 2020-03-06   |  Ostatnia aktualizacja: 2020-03-06
Światowy Dzień Inżyniera

Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju

Ilustracja nadesłana (przez FSNT-NOT)
Ilustracja nadesłana (przez FSNT-NOT)

Politechnika Poznańska była 4 marca 2020 r. gospodarzem inauguracji polskich obchodów Światowego Dnia Inżyniera. 4 marca 1968 r. przedstawiciele 50 stowarzyszeń naukowych i technicznych z całego świata spotkali się w Paryżu pod patronatem UNESCO - Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury, aby utworzyć Światową Federację Organizacji Inżynieryjnych (WFEO - World Federation of Engineering Organizations).

Karta WFEO jest podstawą jednoczenia interdyscyplinarnych stowarzyszeń inżynierskich z całego świata.

VI Światowy Kongres Inżynierów (WEC - World Engineers Convention), który odbył się w listopadzie 2019 r. w Melbourne (Australia) ustanowił dzień 4 marca Światowym Dniem Inżyniera, który będzie obchodzony corocznie przez międzynarodową społeczność techniczną. Tegoroczny 4 marca był obchodzony jako Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development).

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT poparła tę inicjatywę i zadeklarowała czynne włączenie się w obchody. Inauguracja w Poznaniu zgromadziła szerokie grono przedstawicieli różnych środowisk inżynierskich z uczelni technicznych, instytutów badawczych oraz biznesu i gospodarki.

Uroczystość otworzył prof. dr. hab. inż. Tomasz Łodygowski - Rektor Politechniki Poznańskiej. Następnie Łukasz Mikołajczyk - Wojewoda Wielkopolski, przekazał zebranym i organizatorom uroczystości przesłanie premiera Mateusza Morawieckiego, w którym czytamy: Głównym organizatorem obchodów Dnia Inżyniera w Polsce jest Federacja SNT-NOT. Prezes Federacji Ewa Mańkiewicz-Cudny poinformowała o misji oraz o tym, iż w Statucie FSNT-NOT jest zapisane działanie na rzecz podnoszenia prestiżu zawodu inżyniera. Dlatego NOT aktywnie podjęła inicjatywę corocznych obchodów Światowego Dnia Inżyniera. Jest on bowiem z jednej strony okazją do przypominania ogromnego wkładu polskich inżynierów w cywilizacyjny rozwój świata. Z drugiej – do zaprezentowania przyszłościowych kierunków w inżynierii, uwzględniającej uwarunkowania społeczne, kulturowe, gospodarcze i klimatyczne. Pani prezes podkreśliła też cele, dla jakich ruch stowarzyszeniowy organizuje obchody Dnia Inżyniera. Powinny one być okazją do rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera i podniesieniu poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia działań technicznych i ich twórców w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

Kolejnymi mówcami byli prof. dr. hab. inż. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, a także Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i prof. dr. hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni

Technicznych. Obaj rektorzy skoncentrowali się na kształceniu inżynierów w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Krótką informację o działaniach resortu oraz życzenia z okazji Światowego Dnia Inżyniera przekazał zebranym Robert Nowicki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Podczas uroczystości inauguracyjnej prof. dr. hab. inż. Teofil Jesionowski - Prorektora ds. edukacji ustawicznej zaprezentował Politechnikę Poznańską, a Kazimierz Pawlicki – prezes Rady FSNT-NOT w Poznaniu działalność i zamierzenia poznańskiego NOT na przyszłość. Prof. dr. hab. inż. Jerzy Barglik - Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce poinformował o działalności Akademii.

Następnie prof. dr. hab. inż. Józef Gawlik, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, nauczyciel akademicki Politechniki Krakowskiej wygłosił wykład pt. „Polski Inżynier na przestrzeni dziejów" przypominający polskich inżynierów, którym przyszło żyć, pracować i odnosić sukcesy poza granicami kraju. Inaugurację zakończyła prezentacja prof. dr. hab. inż. Romana Słowińskiego - Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, pracownika naukowego Politechniki Poznańskiej, nt. roli sztucznej inteligencji w przyspieszeniu badań naukowych i innowacji technologicznych"

Inauguracji w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej towarzyszyła wystawa Archiwum Techniki oraz stoiska studenckich kół naukowych z projektami inżynierskimi.

(gz)

Kategoria wiadomości:

Z życia branży

Źródło:
FSNT-NOT
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :