Powrót do listy komunikatów Dodano: 2021-01-13  |  Ostatnia aktualizacja: 2021-01-13
Czym się różni audyt energetyczny od świadectwa charakterystyki energetycznej?
Czym się różni audyt energetyczny od świadectwa charakterystyki energetycznej?

Oba pojęcia na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie. Odnoszą się one jednak do dwóch odmiennych dokumentów, różniących się przede wszystkim poziomem szczegółowości oraz przeznaczeniem. Zapraszamy do uzyskania informacji na temat świadectwa charakterystyki energetycznej oraz audytu energetycznego, a także zapoznania się z najbardziej istotnymi różnicami pomiędzy nimi.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli inaczej certyfikat energetyczny, to nic innego jak określenie standardu energetycznego budynku. Oprócz parametrów technicznych i użytkowych, pod uwagę brane są także wskaźniki energii pierwotnej (EP) oraz energii końcowej (EK). Dokument posługuje się wskaźnikami zużycia energii, przez co stanowi informację o potrzebach związanych z eksploatacją w skali roku. Ze świadectwem energetycznym najczęściej można mieć do czynienia na etapie wynajmu, kupna lub sprzedaży budynku. Certyfikat musi zostać także sporządzony w przypadku obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2 oraz budynków, które przeszły modernizację wpływającą na ich charakterystykę energetyczną. Jest to wynikiem wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej pozwala także ubiegać się o dofinansowanie niektórych inwestycji poprawiających efektywność energetyczną.

 

Audyt energetyczny

W wyniku przeprowadzenia audytu energetycznego (zob. https://jw-a.pl/audyty-energetyczne) może wytworzyć się zdecydowanie bardziej rozbudowany dokument. Kluczową zawartość treści stanowią: oszacowanie struktury zużycia energii oraz kosztów z nią związanych, sugestie dotyczące poprawy wydajności energetycznej (poparte szczegółowymi wyliczeniami ) oraz benchmarking budynku. W ekspertyzie poza charakterystyką stanu zastanego znajdują się więc propozycje wykonania termomodernizacji, kosztorys oraz prognozy dotyczące przyszłego zużycia energii.

W przeciwieństwie do świadectwa charakterystyki energetycznej, audyt nie jest wymagany przez prawo (wyjątek stanowi tzw. audyt przedsiębiorstwa). W wielu wypadkach okazuje się on jednak niezwykle cennym źródłem informacji. Sytuacje, w których się przydaje, to:

  • Dobrowolne zwiększenie efektywności energetycznej budynku motywowane ekologią i oszczędnościami.
  • Ubieganie się o białe certyfikaty i dotacje na termomodernizację (na przykład wymianę okien, ocieplanie ścian, modernizację instalacji grzewczej). Wykonanie audytu bywa warunkiem przyznania takiego dofinansowania.

Wynikiem sporządzenia audytu energetycznego jest więc szczegółowa lista zmian, których wprowadzenie poprawi wydajność energetyczną budynku, wraz z kosztorysem oraz estymacją określającą, kiedy poniesione wydatki zaczną się zwracać.

 

Podsumowanie

Reasumując, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkiem w przypadku budowy, remontu, sprzedaży i wynajmu budynku. Pozwala określić zgodność zapotrzebowania na energię z obowiązującymi przepisami. Audyt natomiast pozostaje w geście dobrej woli właściciela lub zarządcy budynku i umożliwia redukcję wydatków na energię oraz ubieganie się o dotacje inwestycyjne.

 

Kategoria komunikatu:

Porady i ciekawostki branżowe

Źródło:
jw-a.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także