Powrót do listy komunikatów Dodano: 2019-01-07   |  Ostatnia aktualizacja: 2019-01-21
Czym są sterowniki PLC i jakie mają zasady działania?
Czym są sterowniki PLC i jakie mają zasady działania?

Sterowniki logiczne PLC jeszcze do niedawna były szeroko stosowane w urządzeniach automatyki przemysłowej. I choć obecnie dysponujemy komputerami przemysłowymi, programami do sterowania z poziomu komputera, to nadal istnieje bardzo wiele powodów do stosowania PLC.

Programowalny sterownik logiczny to uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. PLC musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci żądanego algorytmu działania obiektu. Sam sterownik wykonuje instrukcje wprowadzonego do niego programu zawierającego szereg operacji sterujących pracą danego urządzenia. Istotna przy tym jest kolejność zapisanych instrukcji. Musimy wiedzieć bowiem, że sam sterownik wykonuje bowiem je w takiej kolejności, w jakiej zostały zapisane. Aby można było wykonać program sterownik w I etapie pracy odczytuje stany wejść i na podstawie o nie tworzona jest tablica wejść. Następnie obraz ten jest wykorzystywany do realizacji programu i uwzględniany w trakcie realizacji poszczególnych rozkazów. Po wykonaniu ostatniej instrukcji programu tworzony jest tzw. obraz wyjść -odpowiednie sygnały trafiają na wyjście sterownika, a w konsekwencji urządzenia do nich podłączonego. Sterownik działa sekwencyjnie, cyklicznie powtarzając operację tworzenia obrazu wejść, wykonania instrukcji programowych i tworzenia tablicy wyjść.

Pierwszy cykl związany jest z weryfikacją. Na tym etapie sterowniki sprawdzają, czy wszelkie obwody wewnętrzne działają w sposób prawidłowy. Jednocześnie analizują konfigurację sprzętu konkretnych modułów. Następnie odbywa się odczyt wejściowych impulsów sterownika. Pamięć zapisuje odczytane wejścia. Następuje faza wykonania programu eksploatatora,a zaraz po niej przetwarzanie programu sterującego. Kiedy polecenia programu zostaną wykonane, dochodzi do realizacji nowego statusu wyjść. Kolejny etap to odnotowanie sygnałów wyjściowych sterownika. Z pamięci pobierane są informacje o stanie wyjść, a następnie zapisywane do wyjściowych portów sterownika. W każdym cyklu zachodzi jednokrotna aktualizacja wyjściowych sygnałów. Bezpośrednio po tej fazie zachodzi sieciowa obsługa komunikacji na zasadzie dwukierunkowej transmisji danych. Żeby ta przebiegała prawidłowo i bezbłędnie muszą czuwać moduły komunikacyjne. Także w tym momencie ma miejsce obsługa programatora. Jednak żeby zawartość programu mogła zostać dostarczona, to niestety konieczne jest zatrzymanie pracy samego sterownika. Ostatecznym etapem działania jest autodiagnostyka. Na tym etapie sterownik sprawdza, czy podzespoły funkcjonują w sposób prawidłowy. Sprawdzane są takie parametry jak stan baterii pamięci, natężenie napięcia zasilania oraz błędy systemowe. Jeżeli zostaną wykryte błędy krytyczne, dochodzi do natychmiastowego zatrzymania pracy programu sterownika.

Źródło: https://www.shemeck.pl/4-sterowniki

Kategoria komunikatu:

Porady i ciekawostki branżowe

Źródło:
shemeck.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.