Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2013-08-16
SCADA technologia autobuilding

TRACE MODE intuicyjny interfejs

Producent:
AdAstrA

Głównym zadaniem TRACE MODE 6 jako zintegrowanego oprogramowania SOFTLOGIC-SCADA/HMI-MES-EAM-HRM jest ułatwienie tworzenia systemów sterowania i automatyzacji produkcji. Dlatego zawiera on oryginalną technologię automatyzującą prace projektowe, znaną jako autobuilding®.

Autobuilding® jest zestawem automatycznych procedur generujących różne element projektu systemu sterowania. Autobuilding zwalnia projektanta z większości monotonnych operacji znacząco redukując czas projektowania oraz eliminując błędy przy ręcznym tworzeniu połączeń.

Można powiedzieć, że autobuilding jest automatyzacją automatyzacji.

Zastosowanie autobuilding nie wyklucza ręcznego tworzenia połączeń. Jest to narzędzie działające w imieniu projektanta, aczkolwiek pod jego pełnym nadzorem. Rezultaty procedury Autobuilding można przejrzeć w dowolnej chwili jak również anulować lub zmienić.

Główne typy autobuilding w TRACE MODE są następujące:

 • autobuilding I/O dla PLC i kart I/O;
 • autobuilding kanałów TRACE MODE zgodnie z danymi I/O;
 • autobuilding i automatyczne łączenie kanałów w edytorze argumentów;
 • autobuilding połączeń sterownik–serwer;
 • autobuilding połączeń sieciowych serwer-serwer;
 • autobuilding połączeń z węzłami projektu TRACE MODE 5;
 • autobuilding zapytań SQL;
 • autobuilding połączeń OPC;
 • import/eksport kanałów przez ODBC.
 • Autobuilding I/O dla PLC oraz kart I/O jest implementowany bezpośrednio w edytorze projektu. Przez wybranie typu sterownika (PLC) i jego konfiguracji w menu, projektant system sterowania tworzy opis struktury sprzętu w projekcie. Autobuilding źródeł danych rozproszonych I/O oraz kart wejścia/wyjścia zainstalowanych w komputerach przemysłowych wykonuje się w ten sam sposób.
 • Autobuilding kanałów TRACE MODE zgodnie z danymi I/O uruchamia się z reguły od razu po zakończeniu procedury autobuilding dla I/O. Ten typ autobuilding jest wykonywany przy pomoc metody przeciągnij-upuść ikony źródła danych na węzeł Real Time Monitor (główny serwer TRACE MODE) lub na ikonę sterownika (działającego w oparciu o Micro RTM). Kanały są tworzone automatycznie zgodnie ze źródłami danych. De facto w celu utworzenia prostego HMI potrzeba wówczas tylko dodania portów komunikacyjnych węzła oraz ekranów z grafiką.
 • Dostępny jest inny sposób wykorzystania autobuilding przy projekcie. Jeżeli projektant chce najpierw utworzyć ekran HMI, a następnie wybrać urządzenia I/O, wówczas autobuilding i automatyczne łączenie kanałów w edytorze argumentów będą przydatne.

W TRACE MODE® 6 wymiana danych między kanałami, ekranami, programami i innymi elementami projektu odbywa się przez argumenty. Pozwala to na używanie tego samego elementu w sposób powtarzalny. Np. jeżeli mamy do czynienia z projektem automatyzacji 40 kotłowni tego samego typu, nie ma wówczas konieczności edytowania osobno 40 ekranów HMI. Wystarczy utworzyć jeden ekran i wywołać do 40 razy. Każde wywołanie jest połączone z konkretnymi kanałami poprzez liczbę argumentów szablonu ekranu. W celu uniknięcia wyczerpującego łączenia ręcznie kanałów z argumentami wszystkich 40 wywołań, projektant systemu sterowania może wykorzystać procedurę autobuilding i system automatycznego łączenia kanałów dostępny w edytorze argumentów. Utworzy on kanały odpowiedniego typu mające te same nazwy jak argumenty w wybranym węźle TRACE MODE.

Jednak korzystając tylko z trzech powyższych technologii autobuilding nie da się całkowicie uniknąć monotonnych czynności. W podanym przykładzie należałoby dla każdej kotłowni oddzielnie wykorzystać procedury autobuilding. Aby tego uniknąć potrzebny będzie mechanizm pełnego opisu wszystkich elementów projektu, łącznie ze źródłami danych, algorytmem oraz ekranami HMI.

Taka technologia jest również dostępna w TRACE MODE® 6. Jest to biblioteka obiektów użytkownika. Każdy obiekt biblioteki wygląda jak indywidualny projekt TRACE MODE. Zawiera źródła danych, kanały, program, ekrany i inne komponenty. Opisując jedną kotłownię projektant może utworzyć 40 kopii i być pewnym, że wszystkie połączenia informacyjne w każdej kotłowni są utworzone poprawnie jak dla obiektu wzorcowego. Jedyne co pozostaje wówczas zrobić to edytować indywidualny numer sterownika dla każdej kotłowni przy użyciu metody edycji grupowej.

Wymienione wcześniej metody procedury autobuilding składają się na ogólny zestaw narzędzi do szybkiego tworzenia projektów HMI na jeden computer PC. Co z tworzeniem rozproszonego systemu sterowania i automatyzacji produkcji?

Jasnym jest, że dla dużych, rozproszonych systemów sterowania potrzeba automatyzacji procesu tworzenia projektu jest znacznie większa niż w przypadku prostych systemów.

 • Rozwiązaniem jest technologia autobuilding połączeń sterownik – serwer oraz połączeń sieciowych serwer - serwer. Oba typy autobuilding są wykorzystywane do łączenia elementów różnych węzłów projektu. Nie ma specjalnej różnicy pomiędzy łączeniem sterowników i serwerów. Dlatego dwie technologie automatyzacji połączeń mogą być nazwane jako autobuilding połączeń projektu rozproszonego.

TRACE MODE® różni się od konkurencyjnego oprogramowania SCADA/HMI dostępnością jednolitej bazy danych zmiennych dla rozproszonego system sterowania. Oznacza to, że program może być wywołany np. w sterowniku, a jego argumenty pobrane bezpośrednio z serwera HMI. Działa to także w drugą stronę. Pozwala to uniknąć tworzenia dodatkowych kanałów. Łączenie jest bezpośrednie.

Poza tym, jeżeli projektant chce przesyłać dane między węzłami w tradycyjny sposób może zwyczajnie przy pomocy metody przeciągnij-upuść przenieść grupę kanałów z jednego węzła do drugiego, w ten sposób utworzone zostaną nowe kanały, które przez sieć będą pobierały informacje z węzła źródłowego. Metoda ta ma sens w przypadku gdy kanały te mają być archiwizowane w węźle odbiorczym lub jeżeli wymagany jest dostęp do nich z poziomu innych aplikacji np. przez OPC lub DDE.

Pozostałe technologie autobuilding są wykorzystywane do uproszczenia wymiany danych z zewnętrznymi bazami danych i innymi aplikacjami.

 • W celu integracji z zewnętrznymi bazami danych, TRACE MODE posiada wbudowany edytor zapytań SQL. Zapytania SQL są tworzone i modyfikowane w specjalnym edytorze wbudowanym w środowisko projektowe.

Interfejs OPC stał się popularnym standardem wymiany danych. TRACE MODE® 6 może także posiadać funkcje serwera i klienta OPC. Serwer OPC w TRACE MODE jest tworzony w podobny sposób jak nowy węzeł w projekcie, w jego przypadku wykorzystywana jest ta sama procedura tworzenia połączeń, czyli przeciągnij-upuść, nic więcej nie jest wymagane od projektanta.

 • Łączenie tagów OPC w TRACE MODE® 6 może zostać łatwo zautomatyzowane przez procedurę autobuilding OPC. Ten typ autobuilding pozwala utworzyć źródło danych dla każdego taga OPC wybranego serwera OPC. Niepotrzebne źródła można w łatwy sposób usunąć z projektu. Uniwersalna procedura autobuilding kanałów dla danych I/O może być wykorzystana do utworzenia źródeł danych OPC.

Środowisko projektowe TRACE MODE® 6 jest wyposażone w zaawansowane narzędzia autobuilding projektu. Najbardziej monotonne i czasochłonne czynności zostały w TRACE MODE® 6 zautomatyzowane.

Kombinacja technologii autobuilding® i potężnych narzędzi do debugowania czyni TRACE MODE® 6 wzorem dla niezawodnych i nowoczesnych narzędzi do tworzenia systemów sterowania.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży energetyki cieplnej.

Dystrybutor

TEST Automatyka

Adres: Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg

Nr telefonu: +48 501 403 220 Skopiuj

Nr telefonu: +48 512 468 634 Skopiuj

Faks: (55) 234 36 11 Pokaż numer Skopiuj

Komunikator: Skype: test-automatyka

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl