Powrót do listy komunikatów Dodano: 2020-09-23  |  Ostatnia aktualizacja: 2020-09-23
Audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej to to samo?

Co warto o nich wiedzieć?

fot: pixabay.com
fot: pixabay.com

Audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej to dwie odmienne kwestie, które są często mylone przez przedsiębiorców. Błędnie używa się ich jako synonimów, jednakże nie mogą być stosowane zamiennie, ponieważ różni je przede wszystkim cel oraz metodologia. Na czym polega różnica pomiędzy dwoma audytami? Kiedy przeprowadza się dane badanie i jaką przybiera ono formę?

 

Audyt - przedmiot i zakres badania

Urząd Dozoru Technicznego podkreśla, iż istota badania oraz cel są zbieżne w obu przypadkach. Audyt energetyczny – na co wskazuje jego nazwa - dotyczy zużycia energii przez przedsiębiorstwo. Tym samym ma związek z całą gospodarką przedsiębiorstwa związaną z energetyką. Audyt energetyczny jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorców, określa to Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Przedsiębiorcy muszą wykonać audyt energetyczny co cztery lata. Są pewne wyłączenia, m.in. posiadanie własnego systemu zarządzającego energią.

Z kolei zakresem badania audytu efektywności energetycznej jest wyłącznie konkretne przedsięwzięcie, które za cel stawia sobie poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Audyt efektywności energetycznej nie jest obowiązkowy, ale wymagany w sytuacjach, kiedy przedsiębiorstwo stara się poprawić swoją efektywność energetyczną i dąży do uzyskania białych certyfikatów lub w przypadku chęci pozyskania dofinansowania, mającego na celu poprawę efektywności.

Metodologia audytu energetycznego a audytu efektywności energetycznej

W przypadku audytu energetycznego przedsiębiorstwa, nie ma prawnych wymagań co do metodologii oraz zawartości raportu. Z pomocą jednak może przyjść norma PN-EN 16247, która zawiera się w Dyrektywie 2012/27/UE i posłuży jako merytoryczne wsparcie podczas badania.

Metodologia audytu efektywności energetycznej jest ściśle określona i zawiera się w tekście Ustawy o efektywności energetycznej.

Przebieg audytu

Zespół audytujący składa się przeważnie z dwóch osób, w tym jedna z nich jest kierownikiem. Jeśli przedsiębiorstwo posiada bardziej złożone struktury energetyczne, wówczas istnieje możliwość powołania dodatkowych członków do zespołu. Do czynności wykonywanych przez zespół należy zaliczyć:

  • kontrolę obiektów, które są audytowane,
  • wykonywanie pomiarów obiektów (nie wymagane),
  • analizę danych oraz informacji dotyczących badanych obiektów,
  • ocenę wykorzystywania energii,
  • ocenę procedur przeprowadzanych w przedsiębiorstwie oraz zachowań pracowników,
  • weryfikację źródeł, które generują straty energetyczne,
  • określenie stanu urządzeń znajdujących się w przedsiębiorstwie i zweryfikowanie ich stanu w odniesieniu do aktualnych przepisów prawnych.

 

Po przeprowadzeniu audytu zostaje opublikowany raport. W przypadku audytu energetycznego przedsiębiorstwa konieczne jest złożenie zawiadomienia do Urzędu Regulacji Energetyki (według ściśle określonego wzoru, który jest dostępny i stale aktualizowany na stronie Urzędu), natomiast w przypadku wykonywania audytu efektywności energetycznej obowiązkowe jest złożenie raportu do Urzędu Regulacji Energetyki.


Źródło:
Veolia (https://energiadlawarszawy.pl/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa/)

Kategoria komunikatu:

Porady i ciekawostki branżowe

Źródło:
energiadlawarszawy.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także