Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy wiadomości Dodano: 2018-11-28   |  Ostatnia aktualizacja: 2018-11-29
20 - lecie od debiutu pierwszej firmy energetycznej obecnej na GPW – EC Będzin SA
Ilustracja nadesłana (MakMedia)
Ilustracja nadesłana (MakMedia)

W trakcie 20-letniej przygody na warszawskiej giełdzie EC Będzin SA z elektrociepłowni starego typu przekształcił się w nowoczesny holding posiadający portfel firm z sektora energetycznego i finansowego. Na przestrzeni lat Grupie udało się pozyskać silnych inwestorów branżowych: z Niemiec i Polski. W ostatnich latach EC Będzin SA, działając przez swoja spółkę zależną ECB sp. z o.o. zrealizował niespotykany w swojej historii program inwestycyjny, dzięki któremu będzińska elektrociepłownia spełnia restrykcyjne wymogi środowiskowe i posługuje się nowoczesną technologią produkcji w kogeneracyjnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła.

- Jesteśmy jednocześnie grupą świadomą swojej odpowiedzialności społecznej. Angażujemy się w życie regionu i współpracujemy z instytucjami nauki, sportu i kultury. Poprzez swoje działania charytatywne i sponsoringowe kreujemy wizerunek firmy stabilnej ekonomicznie, nowocześnie zarządzanej i zaangażowanej społecznie - wymienia Krzysztof Kwiatkowski, prezes grupy EC Będzin S.A.

Grupa Kapitałowa EC Będzin od kilku lat dąży do tego, by być postrzeganym jako stabilny, wiarygodny i proekologiczny producent energii elektrycznej i ciepła. Oprócz tego misją holdingu jest stanie się profesjonalnym i elastycznym dostawcą kompleksowych usług finansujących polskie przedsiębiorstwa - głównie z branży energetycznej oraz kolejowej. Co składa się na stworzenie i utrwalenie takiego wizerunku? Strategia firmy zakłada m.in. wzmocnienie pozycji proekologicznego lidera w wytwarzaniu energii w kogeneracji w regionie. W tym celu zrealizowana została kluczowa inwestycja Spółki pod nazwą „Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o." o wartości około 140 mln zł.

- Dzięki temu nasza elektrociepłownia spełnia restrykcyjne normy emisyjne wynikające z dyrektywy IED i jest przygotowana również do spełnienia parametrów tzw. konkluzji BAT. Realizacja tej inwestycji obecnie doskonale wpisuje się w krajowy program antysmogowy - podkreśla Krzysztof Kwiatkowski.

To jednak nie jedyne inwestycje we wdrażanie proekologicznych i efektywnych technologii w obszarze kogeneracji. Na uwagę zasługuje również projekt modernizacji chłodni wentylatorowej zakończony w 2016 roku, który kosztował Grupę 5 mln zł. Modernizacja chłodni spowodowała wzrost wydajności mocy chłodni z 80 MW do 130 MW oraz umożliwiła pracę turbozespołu poza sezonem grzewczym z 2 kotłami parowymi z nominalnymi wydajnościami i uzyskaniem maksymalnej elektrycznej mocy osiągalnej.

Kolejnym istotnym zadaniem była „Modernizacja stacji przygotowania wody", która pozwoliła na pobór wody rzecznej i ograniczenie kosztów związanych z zakupem wody komunalnej. Dzięki temu EC Będzin znacząco poprawił parametry jakościowe wody używanej w procesach produkcyjnych.

Inny strategiczny filar, na którym grupa EC Będzin buduje wartość firmy to zapewnianie niezawodności dostaw energii oraz optymalizacja procesu sprzedaży. Największe podwaliny pod ten cel położyła Spółka zawierając w grudniu 2013 roku korzystną umowę z Tauron Ciepło S.A. na sprzedaż zamówionej mocy cieplnej, ciepła i nośnika ciepła na lata 2016–2026. Dało to wieloletnią pewność zbytu wyprodukowanego ciepła. Porozumienie ma wartość około 440 mln zł.

Spółka rozpoczęła także realizację projektu badawczego związanego z innowacyjną instalacją technologiczną zapewniającą optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła. Ma być ona wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej.

Zgodnie z przyjętą strategią na lata 2014-17 Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. zrealizowała program modernizacyjny i inwestycyjny niespotykany w dotychczasowej historii Spółki. Łącznie wartość zrealizowanych inwestycji przekroczyła 160 mln zł.

- Dotychczasowe efekty, zrealizowany program inwestycyjny i zamierzenia strategiczne na kolejne lata uznajemy za udane pod względem budowania wartości Grupy Kapitałowej, w której EC Będzin S.A. jest podmiotem dominującym, prowadzącym działalność kapitałową i nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi. Dokładamy wszelkich starań aby inwestycje Grupy, jak i rozwój nowych projektów generowały nową, wyższą jakość oraz wartość Spółki - zapewnia prezes Kwiatkowski.

Spółka w kolejnych latach planuje dalszy rozwój poprzez inwestycje – między innymi w małe projekty kogeneracyjne, zieloną energię, czy tematy związane z optymalną i nowoczesną utylizacją odpadów. EC Będzin SA jest zainteresowane tematami w zakresie finansowania dłużnego, jak i kapitałowego.

(gz)

Kategoria wiadomości:

Z życia branży

Źródło:
MakMedia
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :