Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2006-05-22
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
brak grafiki
Siedziba:
Warszawa, mazowieckie
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje:

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. powstała w wyniku uchwały Sejmu RP oraz decyzji Rządu RP, w rezultacie porozumienia akcjonariuszy realizujących politykę społeczno-ekonomiczną państwa.

Najważniejsze kroki, które doprowadziły do naszego powstania to:

Uchwała Sejmowa z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do roku 2010,
Decyzja Rządu nr 21/92 z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 19 maja 1992 roku w sprawie utworzenia Agencji Poszanowania Energii,
Porozumienie z dnia 5 lutego 1994 roku w sprawie współdziałania w utworzeniu Agencji Poszanowania Energii - Spółka Akcyjna,
Umowa spółki z dnia 15 kwietnia 1994 r.

KAPE S.A. prowadzi działania zmierzające do racjonalizacji gospodarki energetycznej przy zachowaniu zasad ochrony środowiska oraz poprzez inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i użyciem energii.

Nasze cele te realizujemy poprzez:
- wykonywanie ekspertyz, analiz i doradztwo na rzecz administracji centralnej, sektora energetycznego oraz samorządów,
- przygotowanie i realizację projektów w ramach programów międzynarodowych np. Unii Europejskiej (w tym w ramach współpracy międzyrządowej) oraz zarządzanie programami międzynarodowymi, w których uczestniczy Polska,
- przygotowywanie i realizację dużych programów międzynarodowych w ramach współpracy międzyrządowej,
- organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń, krajowych i zagranicznych,
- przygotowywanie poradników i materiałów promocyjno-szkoleniowych,
- prowadzenie Sekretariatu Audytorów Energetycznych i Sekretariatu Planowania Energetycznego,
- pełnienie roli weryfikatora audytów energetycznych na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego,
- przygotowywanie mechanizmów finansowania inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
- identyfikację inwestycji w zakresie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii.

Oferta firmy

SZKOLENIE

Bezpłatny kurs języka angielskiego dla specjalistów z dziedziny energetyki

Kurs języka angielskiego dla specjalistów z dziedziny energetyki będzie bezpłatny, rozpocznie się w październiku i będzie trwał pół roku. Zostanie przeprowadzony przez specjalistów z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a w jego...

Kontakt

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Adres: Al.. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Nr telefonu: (+48 22) 626-09-10, 696-89-55/-56/-31 Pokaż numer
Faks: (+48 22) 626-09-11 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl

Profil działalności firmy

1.1.1. kotły energetyczne
1.1.2. kotły przemysłowe
1.1.3. kotły ciepłownicze
1.1.4. kotły grzewcze dużej mocy
1.1.5. palniki i paleniska do kotłów
1.1.6.1. konstrukcje nośne do kotłów
1.1.6.2. obmurza kotłów, ceramika kotłowa
1.1.6.3. ekrany kotłowe
1.1.6.4. wentylatory kotłowe
1.1.6.5. inne elementy wyposażenia kotłów
1.2.1. turbiny parowe małej mocy
1.2.2. turbiny parowe średniej mocy
1.2.3. Turbiny parowe dużej mocy
1.2.4.1. łopatki do turbin
1.2.4.2. łożyska i elementy toczne do turbin
1.2.4.3. Przekładnie, sprzęgła do turbin
1.2.4.4. uszczelnienia do turbin
1.2.4.5. inne elementy i materiały do turbin
1.3. turbiny gazowe
1.4. bloki i urządzenia kogeneracyjne
1.5.1. napędy - silniki gazowe
1.5.2. napędy - silniki wysokoprężne
1.5.3. napędy - silniki benzynowe
1.5.4. inne silniki spalinowe
1.6. inne urządzenia wytwórcze
2.1.1. nawęglanie - urządzenia rozładunkowe
2.1.2. składy i magazyny węgla
2.1.3. ciągi transportowe węgla
2.1.4. młyny węglowe i rozdrabniarki
2.1.5. systemy transportu pyłu węglowego
2.1.6. inne elementy układów nawęglania
2.2. uzdatnianie wody technologicznej
2.3.1. chłodnie kominowe i wentylatorowe
2.3.2. chłodnice olejowe
2.3.3. chłodnice wodne
2.3.4. układy chłodzenia przemysłowego - inne
2.4. odżużlanie, odpopielanie
2.5.1. kanały powietrzne lub spalinowe
2.5.2. kominy, instalacje kominowe
2.5.3.1. instalacje i urządzenia odpylające
2.5.3.2. instalacje odsiarczania spalin
2.5.3.3. instalacje odazotowania spalin
2.5.3.4. urządzenia do katalitycznego oczyszczalnia spalin
2.5.3.5. instalacje oczyszczania spalin - inne
2.5.4. inne elementy obiegu powietrza i spalin
2.6. układy smarowania

Pokaż więcej