empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2021-10-13
Zalety osuszacza sprężonego powietrza

Osuszacze powietrza w instalacjach pneumatycznych pozwalają uniknąć wielu problemów związanych z obecnością wody w medium. Jakie rodzaje tych urządzeń znajdziemy na rynku? Czemu warto je stosować?

 

adobestock_408529555.jpg

 

Powietrze w instalacjach sprężonego powietrza jest, jak wiadomo, zasysane z otoczenia. Oznacza to, że wraz z właściwym medium przedostają się do niej również domieszki. Jedną z tych, które na sprawność urządzeń mogą wywierać najbardziej destrukcyjny wpływ, jest woda. Jej zawartość jest naprawdę wysoka. Instalacja ze sprężarką o mocy 75 kW i osuszaczem, jeśli pracuje na maksimum możliwości, w ciągu 8 godzin jest w stanie „wyprodukować” prawie 100 litrów wody.O ile separator kondensatu działa prawidłowo, o tyle większość wody zostaje odprowadzona przed wejściem medium do właściwej części instalacji. Niestety, ze względu na wysoką temperaturę powietrza wychodzącego ze sprężarki, wydajność tego elementu nie jest najwyższa i nawet jeśli jest on sprawny, do poszczególnych elementów może przedostawać się spora ilość wody.Jej obecność jest bardzo niepożądana. Dłuższy kontakt z wodą poszczególnych podzespołów może powodować ich uszkodzenie. Przed tymi negatywnymi skutkami instalację ochroni obecność osuszacza. Jak działa ten element? Z jakimi zaletami wiąże się jego montaż? Na te pytania odpowiadamy poniżej.Jak działa osuszacz sprężonego powietrza w instalacjach pneumatycznych?

Działanie osuszaczy sprężonego powietrza polega na oddzieleniu wilgoci znajdującej się w pobieranym medium. Proces ten może zachodzić w różny sposób, w zależności od konstrukcji urządzenia. W ofercie profesjonalnych producentów i dystrybutorów znajdziemy np.:  • osuszacze membranowe: wykorzystują podwójne osuszanie powietrza. Pierwszy etap odbywa się w filtrze koalescencyjnym usuwającym oleje, wodę w płynnej postaci i inne zanieczyszczenia. Następnie medium przechodzi przez membranę, która zatrzymuje również parę wodną. Zaletami tego typu osuszaczy są skuteczność oraz to, że nie wymagają one dodatkowego zasilania. Niezbędne są natomiast regularne (najlepiej w 6-miesięcznych odstępach) wymiany filtrów i membran;

  • osuszacze adsorpcyjne: ich najważniejszy element to zbiornik wypełniony substancją o właściwościach adsorpcyjnych, czyli pochłaniających wilgoć. Producenci stosują w tym celu między innymi chlorek litu, żel krzemionkowy lub tlenek glinu. To rozwiązania bardzo skuteczne, umożliwiające na pracę nawet przy punkcie rosy wynoszącym -70 stopni Celsjusza. Ze względu na stopniowe pogarszanie właściwości substancji adsorpcyjnych, wymagają jednak regularnej regeneracji;

  • osuszacze chłodnicze (ziębnicze): dzięki dwóm wymiennikom ciepła, pozwalają na skroplenie znajdującej się w powietrzu wilgoci. Ich działanie opiera się na obniżeniu temperatury medium. To zaś sprawia, że korzystanie z nich nie wiąże się ze spadkiem ciśnienia powietrza i zapewnia zachowanie pełnej wydajności całego układu.Osuszacz sprężonego powietrza – jakie są jego najważniejsze zalety?

Jak już wspomnieliśmy, obecność wilgoci w powietrzu w instalacjach pneumatycznych wiąże się z wieloma negatywnymi skutkami. Największym zagrożeniem dla poszczególnych podzespołów jest na pewno korozja. Poza tym woda w kontakcie z olejami wykorzystywanymi w sprężarkach działa jak rozpuszczalnik, powoduje utratę ich właściwości i tym samym obniża sprawność tych elementów.Sporym problemem są ponadto substancje przedostające się do instalacji, dla których nośnikiem jest wilgoć. Te mogą doprowadzić nie tylko do utraty drożności układu, lecz także zanieczyszczenia gotowego produktu. Najpoważniejszym zagrożeniem to zjawisko okazuje się w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz chemicznym.Zastosowanie osuszaczy pozwala na uniknięcie wszystkich wymienionych problemów (https://www.sprezarki-techem.com.pl/pl/osuszacze-sprezonego-powietrza,107.htm). Ten element nie tylko przedłuża okres bezawaryjnego działania instalacji pneumatycznej, lecz także zapobiega stratom na jej wydajności. Zapewnia też czystość produktów i możliwość zachowania pełnej kontroli nad ich składem (https://www.sprezarki-techem.com.pl/).

 

Źródło:
sprezarki-techem.com.pl

Czytaj także