Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2016-10-27
Windows 10 IoT

IoT (Internet of Things) dało producentom sprzętu wiele nowych możliwości. Jednocześnie wywarł większą presję na tworzenie innowacyjnych i bezpiecznych urządzeń w aspekcie łączności między nimi. Zobaczmy jak Microsoft podszedł do tematu IoT.

Windows 10 IoT Enterprise jest systemem dedykowanym dla rozwiązań IoT, pozwalającym na szybkie stworzenie bezpiecznego środowiska pracy urządzeń przy zachowaniu znajomego dla klienta interfejsu.

Windows 10 IoT – rodzaje i różnice

Windows 10 IoT jest systemem o szerokim zastosowaniu pośród urządzeń zarówno przemysłowych jak również komercyjnych. Mowa tutaj nie tylko o dużych systemach komputerowych, ale także o mniejszych urządzeniach jak np. telefony czy elementy inteligentnego budownictwa.

Unifikacja systemu na wielu platformach w tym samym systemie niesie ze sobą dużo korzyści. Pośród tych największych można wymienić:

Zmniejszenie kosztów zarządzania i wdrażania nowych urządzeń – ta sama platforma na wszystkich urządzeniach,
Oszczędności w tworzeniu i modyfikowaniu aplikacji pod poszczególne urządzenia – zunifikowany system Universal Windows Platform,
Wysoki poziom zabezpieczeń urządzeń na poziomie Enterprise-grade.
Same różnice miedzy poszczególnymi dostępnymi wersjami systemów Windows 10 IoT prezentują się następująco:

FOT. Windows 10 IoT - różnice

Windows 10 IoT Enterprise – funkcjonalności

Windows 10 IoT Enterprise jest pełną wersją systemu Windows 10, przystosowaną specjalnie do potrzeb producentów szeroko pojętego sprzętu komputerowego. Urządzenia z systemem Windows 10 IoT pozwalają na wykorzystanie szerokiej gamy aplikacji biznesowych w sposób wyspecjalizowany, niezawodny i bezpieczny, tak aby spełnić wymaganiom przemysłu o krytycznym znaczeniu.

Windows 10 IoT pracuje na urządzeniach 32-bit i 64-bit z chipsetem x86 oraz obsługuje zarówno klasyczne aplikacje (np. Win32, .NET) jak i aplikacje Universal Windows Platform.

FOT. Windows 10 IoT Enterprise – funkcjonalności

W kontekście przydatności i szerokiego zastosowania Windows 10 IoT należy wspomnieć o platformie aplikacji wykorzystywanej przez ten system.

UWP jest narzędziem pozwalającym na tworzenie aplikacji działających na wszystkich urządzeniach wyposażonych w system Windows 10 IoT. Innymi słowami – deweloperzy otrzymali możliwość tworzenia aplikacji współdzielących kod źródłowy dla całego spektrum urządzeń. Sama platforma nie wymusza na twórcy umieszczenia tych samych funkcji dla wszystkich urządzeń ale pozwala na dodawanie funkcji aplikacji działających jedynie z określonymi platformami.

Zastosowanie tej platformy nie wyklucza możliwości wykorzystywania i pisania aplikacji w innych środowiskach. Dzięki wykorzystaniu pomostów (ang. bridges) możliwe jest przeniesienie starszych aplikacji na platformę Windows 10 IoT.

Jak można zauważyć takie rozwiązanie znacznie może ograniczyć problemy ze wdrażaniem aplikacji na urządzenia z systemem Windows 10 IoT a także pozwala na znaczne zmniejszenie czasu potrzebnego do stworzenia aplikacji.

Long Time Servicing Branch

LTSB odnosi się do aktualizacji i wsparcia dla systemu Windows. W przypadku oferowanego wsparcia producent zapewnia aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo i stabilność z pominięciem aktualizacji aplikacji konsumenckich.

Mobile Device Managenet

MDM jest oprogramowaniem służącym do obsługi zdalnego zarządzania urządzeniami przenośnymi. Narzędzie to pozwala na integrację urządzeń z aktualną infrastrukturą sieciową oraz na ich zdalną konfigurację.
Do najważniejszych funkcji MDM należą możliwość wymuszania haseł, tworzenie polityk zarządzania dla grup urządzeń, lokalizowanie, możliwość zdalnej blokady. Wysoki stopień bezpieczeństwa zapewniony jest przez ciągłe aktualizacje i wysoki stopień szyfrowania danych. Wykorzystanie Windows 10 IoT w ogóle urządzeń pozwala na zachowanie wysokiego bezpieczeństwa przy jednoczesnym swobodnym zarządzaniu wszystkimi urządzeniami.

Windows 10 IoT jest świetnym rozwiązaniem dla systemów wspierających IoT. Podobnie jak w przypadku poprzednich systemów operacyjnych Embedded firmy Microsoft, CSI jest w stanie przygotować obraz Windows 10 IoT uwzględniając opisane wyżej możliwości tak aby jak najlepiej.

 

Więcej: http://www.csi.pl/consulting-techniczny/306-windows-10-iot

 

Dodał:
CSI S.A.

Czytaj także