empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-04-16
Digital Realty i Schneider Electric realizują projekt GOZ dla centrów danych

Schneider Electric, lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyzacji, nawiązał współpracę z Digital Realty największym globalnym dostawcą chmurowych i działających w modelu carrier-neutral centrów danych, rozwiązań kolokacyjnych i połączeń międzysystemowych. Celem jest realizacja innowacyjnego projektu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w centrum danych firmy o nazwie PAR6 w Paryżu.

Projekt ma na celu przedłużenie i utrzymanie żywotności krytycznych systemów w PAR6, w tym sprzętu elektrycznego Schneider Electric, rozdzielnic niskiego napięcia (LV) i średniego napięcia (MV), i trójfazowych zasilaczy bezprzerwowych UPS, zgodnie ze zobowiązaniami Digital Realty w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG).

Inicjatywa obejmuje możliwość ponownego wykorzystania kluczowych elementów infrastruktury elektrycznej i komponentów, przy jednoczesnym zainicjowaniu nowych programów odzysku, recyklingu i renowacji, które pomogą zmniejszyć ilość e-odpadów firmy, jej emisje w zakresie 3 i wyeliminować gazy cieplarniane o dużym wpływie na klimat (GHG), takie jak SF6. Projekt, który obejmuje też plan przeprowadzenia pierwszej w branży oceny regeneracji akumulatorów w celu wydłużenia cyklu życia zasilaczy VRLA UPS, będzie zgodny z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Ambicją jest stworzenie mapy drogowej, która umożliwi Digital Realty powielanie, wdrażanie i zwiększanie skali inicjatyw związanych z obiegiem zamkniętym w całej Europie.

Inicjatywa obejmuje możliwość ponownego wykorzystania kluczowych elementów infrastruktury elektrycznej i komponentów, przy jednoczesnym zainicjowaniu nowych programów odzysku, recyklingu i renowacji, które pomogą zmniejszyć ilość e-odpadów firmy, jej emisje w zakresie 3 i wyeliminować gazy cieplarniane o dużym wpływie na klimat (GHG), takie jak SF6. Projekt, który obejmuje też plan przeprowadzenia pierwszej w branży oceny regeneracji akumulatorów w celu wydłużenia cyklu życia zasilaczy VRLA UPS, będzie zgodny z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Ambicją jest stworzenie mapy drogowej, która umożliwi Digital Realty powielanie, wdrażanie i zwiększanie skali inicjatyw związanych z obiegiem zamkniętym w całej Europie.

Oczekuje się, że w ciągu następnych 3-5 lat projekt cyrkularności pomoże Digital Realty ograniczyć o 50% do 70% wbudowany ślad węglowy w urządzeniach niskiego i średniego napięcia oraz trójfazowych UPS-ach, jednocześnie wydłużając cykl życia produktów i umożliwiając Digital Realty zmniejszenie wpływu na środowisko.

Stale dostosowujemy naszą strategię i działania, aby sprostać wyzwaniom zrównoważonego rozwoju: założenia gospodarki o obiegu zamkniętym wdrożone w przypadku sprzętu elektrycznego to jedna z głównych dźwigni dekarbonizacji naszej działalności oraz całego łańcucha wartości. To właśnie tutaj nasza współpraca ze Schneider Electric, partnerem od ponad 20 lat, naprawdę się sprawdza – mówi Fabrice Coquio, SVP i dyrektor zarządzający Digital Realty we Francji. Bycie obywatelem świata to nie tylko właściwy model postępowania, ale także przełożenie na biznes. Gdy idziemy naprzód, naszą ambicją jest pomaganie klientom w osiąganiu i maksymalizacji ich celów środowiskowych poprzez wykorzystanie naszych usług.

Partnerzy przyszłości

Pod koniec 2022 r. Digital Realty zwróciło się do działów Secure Power, Sustainability i Circular Economy firmy Schneider Electric, zlecając im przeprowadzenie nowego badania konsultingowego w zakresie obiegu zamkniętego, które wyszczególniłoby szereg zaleceń i ulepszeń w zakresie zrównoważonego rozwoju w centrum danych PAR5 – miejscu, które zostało pierwotnie zidentyfikowane do pierwszej fazy testów i analiz.

Zaczynając od dystrybucji energii elektrycznej i systemów UPS, Schneider Electric przeprowadził szczegółową analizę infrastruktury PAR5 Digital Realty, kompilując dane bazowe i weryfikując nowe pomysły, które przyspieszyłyby realizację zobowiązań w zakresie dekarbonizacji. Po przeprowadzeniu analizy, Schneider Electric zastosował każdy z przypadków użycia do kluczowych zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym programów konserwacji, ponownego użycia, renowacji i recyklingu, a następnie dostarczył Digital Realty nową, ulepszoną strategię obiegu zamkniętego, w której obliczono przewidywane korzyści biznesowe i środowiskowe – w tym redukcję kosztów, emisji dwutlenku węgla, F-gazów i e-odpadów.

W strategii wyszczególniono również czteroetapowe podejście do wdrażania, które powinno obejmować cyfryzację, przedłużenie cyklu życia, renowację i ponowne wykorzystanie sprzętu o krytycznym znaczeniu z pomocą lokalnych partnerów, a także odbiór, wymianę i odpowiedzialną utylizację aktywów infrastruktury fizycznej. Takie podejście pozwala Digital Realty na modernizację i ponowne wykorzystanie części trójfazowych zasilaczy UPS, przy jednoczesnym podejmowaniu stopniowych modernizacji, konserwacji opartej na weryfikacji rzeczywistego stanu urządzeń i cyfryzacji w ramach planu serwisowego EcoStruxure.

W ciągu pierwszych kilku miesięcy projekt gospodarki obiegu zamkniętego przyniósł 3,7 tony CO2 oszczędności dzięki modernizacji, renowacji i wymianie sprzętu UPS. Oczekuje się również dalszych oszczędności emisji dzięki wdrożeniu rozdzielnic średniego napięcia SM AirSeT firmy Schneider Electric bez gazu SF6, które wykorzystują sprawdzoną technologię czystego powietrza i próżni, aby zapewnić operatorom centrów danych większą trwałość, wydajność i zwiększone bezpieczeństwo elektryczne.

– Wraz z rekordowym wzrostem liczby centrów danych w Europie, napędzanym przyjęciem sztucznej inteligencji, konieczne jest, aby operatorzy w całym regionie wprowadzali innowacje w swoim podejściu do zrównoważonego rozwoju – mówi Marc Garner, SVP działu Secure Power w Schneider Electric Europe.Patrząc w przyszłość i biorąc pod uwagę rosnące wymagania cyfrowe, ważne jest, aby postęp technologiczny szedł w parze z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Będzie to stanowić gwarancję dla budowy centrów danych przyszłości w sposób odpowiedzialny z myślą o kolejnych pokoleniach.

Dalsze wyniki projektu GOZ Digital Realty zostaną zaprezentowane w 2025 roku. Więcej informacji na temat usług Schneider Electric w zakresie zrównoważonego rozwoju centrów danych można znaleźć na stronie internetowej.