Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Riello
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-07-06
Automatyczne przełączniki układów SZR

Seria ATL produkcji LOVATO Electric

Automatyczne przełączniki sieci ATL600, ATL610 i ATL800 umożliwiają kontrolę i zarządzanie przełączaniem między 2 trójfazowymi liniami zasilającymi. Pomiary napięcia i częstotliwości wyświetlane są na graficznym ekranie LCD, a wskaźniki LED na panelu przednim oddają czytelny status układu.
ATL 900 jest przełącznikiem o wysokiej wydajności. Urządzenie jest wyposażone w funkcje specjalne, umożliwiające kontrolę trzech źródeł zasilania i trzech wyłączników. Sterowanie może opierać się na domyślnej logice przełączania lub przy użyciu funkcji PLC. ATL 900 ma 4 wejścia prądowe; dzięki temu urządzenie może wykorzystywać pomiary do definiowania nowej logiki kontroli źródeł zasilania.

 ATL800.jpg
ATL800.jpg

 

Charakterystyka ogólna serii ATL
Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem umożliwia doskonały podgląd danych nawet w niekorzystnych warunkach oświetlenia. ATL 600, ATL 610 i ATL 800 mają wyświetlacze w rozdzielczości 128x80 pikseli, natomiast ekran ATL 900 ma większą rozdzielczość 128x112 pikseli. ATL 600 i ATL 610 mają teksty w 5 językach: angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim; dodatkowe 3 języki, portugalski, polski i rosyjski są dostępne
w urządzeniach ATL 800 i ATL 900. Nowy interfejs umożliwia podgląd: statusu systemu, pomiarów napięcia i częstotliwości, danych statystycznych, progów kontrolnych i okienka z alarmami. W przełącznikach ATL mamy do dyspozycji dwa liczniki wykorzystywane do celów serwisowych; pierwszy monitoruje godziny pracy, a drugi zlicza operacje zadziałania urządzeń wykonawczych. Kiedy liczniki osiągną ustawiony limit wygenerowany zostanie odpowiedni alarm.
Funkcje wejść i wyjść są fabrycznie zaprogramowane zgodnie z wymogami najpopularniejszych aplikacji, użytkownik może jednak w prosty sposób zmienić domyślną konfigurację, by zaadaptować przełącznik do wymaganej aplikacji. Wszystkie wejścia i wyjścia są konfigurowalne.
Dostępne są cztery typy programowalnych zmiennych wewnętrznych: progi limitów, zmienne kontrolowane zdalnie, alarmy użytkownika, programowalne liczniki. Strony, na których znajdują
się statusy liczników i limitów, użytkownik znajdzie przy przewijaniu stron na wyświetlaczu.
Przełączniki zapisują dane statystyczne, które umożliwiają użytkownikowi zrozumienie, jak działa system. Pamięć wewnętrzna, z zapisem cyklicznym, zapewnia listę 100 zdarzeń dla ATL 600 i ATL 610 oraz 250 dla ATL 800 i ATL 900, które stanowią użyteczne dane do analizy pracy kontrolowanego systemu.

 

ATL6.jpg
ATL6.jpg

Możliwość rozbudowy (2 wejścia ATL 610 – 3 wejścia ATL 800-ATL 900)
Konfiguracja ATL może mieć wiele wariantów, na przykład ze względu na typ komunikacji (USB, RS-485, Ethernet) lub liczbę wymaganych wejść i wyjść. ATL mają możliwość rozbudowy modułami serii EXP... . Moduły rozszerzeń mogą współpracować z różnymi urządzeniami LOVATO Electric, dzięki czemu uzyskuje się oszczędność poprzez lepsze zarządzanie magazynem. Dodatkowo moduły rozszerzeń zapewniają dużą elastyczność rozbudowy już działających aplikacji. Dostępne są następujące moduły EXP: ƒƒcyfrowe wejścia i wyjścia, ƒƒanalogowe wejścia i wyjścia (tylko dla ATL 800 i ATL 900),ƒkomunikacja USB, RS-232, RS-485, Ethernet i Profibus,ƒmodem GPRS/GSM (tylko dla ATL
800 i ATL 900). Moduły, po zainstalowaniu, automatycznie rozpoznawane są przez jednostkę bazową. Optyczny port na panelu przednim umożliwia bezpośrednie połączenie z PC przez port USB (kod CX 01) lub Wi-Fi (kod CX 02). Dodatkowo CX 02 (Wi-Fi) umożliwia: kopiowanie parametrów – wszystkie parametry ATL mogą zostać zapisane w pamięci CX 02 i ponownie wgrane, w razie potrzeby, do tego samego urządzenia (backup) lub do innego urządzenia tego samego typu (replikacja konfiguracji),ƒklonowanie ustawień urządzenia – poza kopiowaniem parametrów możliwy jest zapis w pamięci modułu aktualnych wartości danych statystycznych, liczników i listy zdarzeń, w celu pełnej replikacji danych do innego urządzenia ATL tego samego typu lub do odtworzenia wcześniej zapisanych danych, wszystkie przełączniki zostały wyposażone w port optyczny, znajdujący się na panelu przednim, który służy do programowania przy użyciu modułu USB (CX 01) lub wykorzystania funkcjonalności modułu Wi-Fi (CX 02). Zalety:ƒbrak konieczności odłączania zasilania, bezpieczeństwo elektryczne (brak elektrycznego połączenia),ƒgwarantowany stopień ochrony IP54,ƒwygoda pracy z urządzeniem.

Podwójne zasilanie AC/DC dla: ATL 610, ATL 800 i ATL 900
Powyższe przełączniki ATL mogą pracować przy większości rozwiązań, w kwestii zasilania pomocniczego, wymaganych na rynku. Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wykorzystywanie jednocześnie zasilania AC i DC. Przełącznik zasilany jest z dostępnej linii AC, a podczas przełączania, w przypadku zaniku źródła AC, urządzenie zasilane jest ze źródła DC (np. akumulator). Sterowanie bez przerwy! Zasilanie AC zapewnia napięcie podczas monitoringu
systemu a DC zapewnia napięcie podczas przełączania. Przełączniki ATL posiadają zegar
czasu rzeczywistego z podtrzymaniem, dzięki czemu wszystkie zdarzenia posiadają rzeczywisty znacznik czasowy. Wejścia prądowe pozwalają na monitoring zapotrzebowania obciążenia
na moc i zdefiniowanie właściwej strategii przełączania. Znajomość zapotrzebowania systemu na
moc i wartości znamionowych poszczególnych źródeł umożliwia przełącznikowi ATL 900 wybór najlepszego źródła zasilania, które prawidłowo będzie zasilać obciążenie.

 ATL900.jpg
ATL900.jpg

 

Programowalna logika PLC dla: ATL 800 – ATL 900 i inne funkcje
Dzięki logice PLC można tworzyć programy, które łączyć będą zmienne przełącznika z sygnałami zewnętrznymi pochodzącymi z systemu, wykorzystywane następnie do aktywacji wyjść, definiowania strategii przełączania i/lub generowania alarmów. Bezprzewodową technologię NFC można wykorzystać do programowania urządzenia przy użyciu smartfonów czy tabletów. Po zamontowaniu modułu EXP1015 przełącznik zostaje wyposażony w skonfigurowany modem GSM/GPRS. Ułatwia to instalację i okablowanie. Po montażu karty SIM wyposażonej w transmisję danych, możliwe jest otrzymywanie SMS z alarmem lub zdarzeniem, wiadomości email lub danych na serwer FTP.
ATL 800 – ATL 900 posiadają specyficzne funkcje, które umożliwiają zastosowanie przełączników w aplikacjach, które wymagają „zamkniętego przejścia" przy przełączaniu zasilania z synchronizacją.

Przykłady aplikacji:

 

schematy aplikacji dla ATL800.jpg
schematy aplikacji dla ATL800.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schematy aplikacji dla ATL900.jpg
schematy aplikacji dla ATL900.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:
LOVATO Electric
Dodał:
LOVATO ELECTRIC Sp. z o.o.

Czytaj także