Powrót do listy wiadomości Dodano: 2021-02-12   |  Ostatnia aktualizacja: 2021-02-12
Strategia PEP2040 przyjęta przez rząd

Zgodnie z zapowiedziami, Rada Ministrów przyjęła w pierwszych dniach lutego, dokument strategiczny „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.". Bez wątpienia decyzja rządu to kluczowy moment dla całego sektora paliwowo-energetycznego. Przyjęty dokument ma fundamentalne znaczenie dla kierunków rozwoju energetyki oraz ciepłownictwa, wyznaczając ramy transformacji przedsiębiorstw w najbliższych dekadach.

PEP 2040 to jeden z dziewięciu dokumentów tworzących "Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Diagnozy, analizy i wskazania, zawarte w "Polityce energetycznej Polski do 2040 r." mają w najbliższych latach stanowić wsparcie dla przedsiębiorstw, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ale również dla obywateli, w obszarze transformacji polskiej gospodarki, w tym energetyki i ciepłownictwa, w kierunku niskoemisyjności i neutralności klimatycznej.

Dokument określa najważniejsze i fundamentalne dla gospodarki, strategiczne decyzje inwestycyjne. Ma pozwolić na właściwe wykorzystanie środków unijnych, zarówno stanowiących element nowego budżetu Unii Europejskiej, jak również wsparcia w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie z założenia PEP 2040 sektor energetyki, w tym również ciepłownictwa, ma w procesie strukturalnych zmian wpływać bezpośrednio na rozwój całej gospodarki.

Celem PEP 2040 jest uzyskanie, w ciągu najbliższych dwóch dekad, poziomu połowy mocy zainstalowanych ze źródeł zeroemisyjnych. Jako najważniejsze w tym obszarze wymienia się inwestycje w morską energetykę wiatrową i budowę elektrowni jądrowej. Stanowi to ogromną szansę dla gospodarki, w rozwoju nowych gałęzi w polskim przemyśle czy tworzeniu wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych. Elementy, które obok dużych inwestycji mają odgrywać równie ważną rolę w systemie elektroenergetycznym, stanowić będą energetyka rozproszona i obywatelska.

Zdefiniowano, że proces transformacji wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła, o czym wspominaliśmy podczas jednego z ostatnich spotkań z cyklu "Kawa z Kogeneracją" i zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Dokument powstał na bazie szczegółowych analiz i w oparciu o prognozy eksperckie, jak również przeprowadzone konsultacje społeczne i dialog z przedstawicielami organizacji pozarządowych i stowarzyszeń branżowych. PTEZ aktywnie uczestniczyło w procesie konsultowania założeń PEP 2040, wskazując na wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą i rozwojem wysokosprawnej kogeneracji oraz podkreślając konieczność uwzględnienia ich w "Polityce energetycznej Polski do 2040 r.".

Siódmy cel szczegółowy strategii dotyczy zagadnienia rozwoju ciepłownictwa i produkcji energii i ciepła z wysokosprawnej kogeneracji. PEP 2040 określa, że do 2040 r. "potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez ciepło systemowe oraz przez zero - lub niskoemisyjne źródła indywidualne".

Realizowane projekty inwestycyjne mają posłużyć poprawie jakości powietrza, m.in. poprzez rozwój ciepłownictwa systemowego. W Strategii założono 4-krotny wzrost liczby efektywnych systemów ciepłowniczych do 2030 r.

Autorzy dokumentu szacują, że "do 2030 r. ok. 1,5 mln nowych gospodarstw domowych zostanie przyłączonych do sieci ciepłowniczej". Dodatkowo w PEP 2040 założono aktywne działania na rzecz opracowania nowego modelu rynku, który pozwoli utrzymać ceny ciepła na poziomie akceptowalnym dla odbiorców. Dokument wskazuje na konieczność rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, a także przyspieszenia procesu tzw. uciepłowaniania elektrowni. Dodatkowo w najbliższych dwóch dekadach obserwować będziemy "zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym".

- Z zadowoleniem przyjmujemy informację o przyjęciu przez Radę Ministrów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. To dokument oczekiwany przez cały sektor energetyczny. Sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny i dobra jakość powietrza są filarami PEP 2040. To także ważne elementy strategii Grupy PGE i innych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego, w tym firm zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Elektrociepłowni Zawodowych. Planowany przez nas rozwój OZE oraz niskoemisyjnych jednostek, jak na przykład kogeneracja w ciepłownictwie, wpisują się w ambitne cele przedstawione w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

(gz)

Kategoria wiadomości:

Z życia branży

Źródło:
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Komentarze (2)

  • Tylko Tyle

    2021-02-18 13:43

    NIe ma bardziej ekologicznego surowca niż węgiel! Nowoczesne jednostki są wręcz skazane na sukces! Wiatraki czy baterie --kto to zutylizuje, jaki koszt, jądrowa??? Czarnobyl, Fukuszima! Nie o technologie chodzi ale o: czynnik ludzki, Zimy będą ostre! Jesli ktoś chodził do szkoły a nie obok jak nasi ministrowie, to wie że proces spalania wegla zupełnie i całkowicie daje CO2 który cyrkuluje w Przyrodzie, natomiast spalanie metanu ( gazu cieplarnianego) produkuje nie tylko CO2 ale dodatkowo Parę Wodną, a ta napędza wręcz anomalia! CO2 można pochłaniacz produkując naturalne surowce budowlane na bazie silikatów, ale rozumie, ze rzad nie jest zainteresowany technologią znana w starożytności!

  • TK

    2021-02-18 12:56

    Zróbmy wszystko, abyśmy jak Szwecja musieli kupować prąd od jakiegoś kraju, który wytwarza go z węgla, bo nasze farmy zasypane śniegiem nie dają prądu

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także