Powrót do listy komunikatów Dodano: 2018-01-25   |  Ostatnia aktualizacja: 2018-01-25
Pompy próżniowe z wirującym pierścieniem cieczowym

Typ PW, DW produkcji Hydro-Vacuum S.A.

Pompy próżniowe z wirującym pierścieniem cieczowym

W zakładach przemysłowych wiele procesów przeprowadzanych jest przy ciśnieniu niższym od atmosferycznego potocznie zwanym „próżnią". Wytwarzające ją pompy próżniowe często obok gazów nieskraplających się muszą pompować pary lub wraz z gazem pompują niewielkie ilości cieczy, co implikuje stosowanie specyficznych pomp – pomp próżniowych z wirującym pierścieniem cieczowym. Ponieważ w przeważającej większości wypadków cieczą roboczą (tworzącą pierścień) jest woda pompy te często nazywa się wodno- pierścieniowymi (PW). Ponieważ pompy wypełnione są cieczą niewielkie ilości cieczy lub pary znajdujące się w pompowanym gazie oczywiście im nie szkodzą – w przeciwieństwie do pomp o innej konstrukcji np. tłokowych czy łopatkowych.
Pompy PW znalazły zastosowanie m.in. przy:

  • zalewaniu lewarów cieczowych i pomp odśrodkowych nieposiadających zdolności zamozasysania
  • suszeniu próżniowemu oraz próżniowej impregnacji drewna
  • produkcji styropianu
  • produkcji olejów roślinnych
  • produkcji papieru
  • realizacji procesów chemicznych (przemysł chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny i wielu innych).

Z punktu widzenia służb utrzymania ruchu pompy te maja wiele zalet, między innymi:

prosta, zwarta konstrukcja
niezawodność działania
przestrzeń robocza nie wymaga smarowania.
Jeszcze jedną ważną zaletą tych pomp jest bezpieczeństwo pracy przy pracy w strefie zagrożonej wybuchem oraz przy pompowaniu gazów palnych, wybuchowych. Pompy posiadają Deklarację Zgodności WE m. in. w zakresie Dyrektywy ATEX nr 2014/34/UE. Cecha przeciwwybuchowości II 2G IIB T3-T4 – Kategoria 2 (1 strefa zagrożenia wybuchem) dotyczy zarówno wnętrza pompy jak i miejsca zainstalowania.

Zastosowanie niepalnej cieczy roboczej (woda, glikol) z zabezpieczeniem jej stałego dopływu oraz wykonanie przestrzeni roboczej pompy z materiałów nieiskrzących (stopy miedzi, stal/staliwo kwasoodporne) zapewnia jej bezpieczną prace.

Pompy w wykonaniach nieiskrzących znalazły zastosowanie m.in. w Zakładach Odmetanowywania Kopalń (pompują metan) i przy hermetyzacji baz paliw (pompują opary węglowodorów).

Kategoria komunikatu:

Realizacje, aplikacje

Dodał:
Hydro-Vacuum S.A.