Powrót do listy komunikatów Dodano: 2018-04-30   |  Ostatnia aktualizacja: 2018-04-30
EC Będzin planuje inwestycje za 12 mln zł

W 2017 roku grupa EC Będzin odnotowała 204,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 7,5 proc. w stosunku do 2016 roku, w którym wypracowała 190 mln zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 39,8 mln zł i był o 3,8 proc. niższy niż rok wcześniej (41,4 mln zł). Zysk netto stopniał o 26 proc. z 19,5 mln zł w porównywanym okresie do 14,3 mln zł w ubiegłym roku.

Miniony rok był dla nas bardzo udany, zarówno pod względem osiągniętych wyników jak również pod kątem wzrostu efektywności i potencjału produkcyjnego Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. Utrzymaliśmy dobrą rentowność pomimo znacznego wzrostu kosztów eksploatacyjnych, tj. wyższych cen węgla czy konieczności zakupu drożejących certyfikatów CO2 oraz poniesienia dużych wydatków inwestycyjnych związanych z oddaniem instalacji do użytkowania. Sprzedaż energii była nieco niższa rdr, wzrosła jednak sprzedaż ciepła, która stanowi istotną część naszych przychodów. – powiedział prezes EC Będzin Krzysztof Kwiatkowski.

Ubiegłoroczne inwestycje wyniosły 9,1 mln zł i dotyczyły głównie uruchomienia instalacji odsiarczania i odazotowania oraz budowy nowej stacji uzdatniania wody rzecznej.

Instalacja została uruchomiona z powdzeniem i jest sprawna w 100 proc., dzięki czemu spełniamy, jako jedna z niewielu elektrociepłowni w kraju, dyrektywę IED. W znacznym stopniu jesteśmy też przystosowani do norm BAT. Nadal zamierzamy inwestować w rozwój.

Jednym z naszych strategicznych celów jest zwiększenie potencjału sprzedażowego ciepła i energii elektrycznej ze 250 MW do około 300-325 MWt, co zapewni bezpieczeństwo dostaw dla obszarów zasilanych przez Elektrociepłownię Będzin. – powiedział - powiedział prezes EC Będzin Krzysztof Kwiatkowski.

Dodał, że EC Będzin rozważa też budowę nowego bloku kogeneracyjnego zasilanego biomasą o mocy do 50 MWt, z partnerem branżowym jako udziałowcem mniejszościowym.

Tegoroczne nowe inwestycje mają wynieść od 1 do 12 mln zł. Spółka zamierza rozpocząć modernizację kotła wodnego K5, co ma skutkować zwiększeniem trwałej mocy cieplnej o 10 do 15 MWt oraz rozważa modernizację stacji 100 Gcal poprzez zabudowę wymienników szczytowych zasilanych parą świeżą o mocy 220 MWt. Spółka ciągle poszukuje nowych możliwości rozwoju, również poprzez pozyskanie nowych rynków.

Na koniec zeszłego roku grupa miała 30,2 mln zł środków pieniężnych wobec 22,2 mln zł z końca 2016 roku. Ubiegłoroczne przepływy z działalności operacyjnej spadły z 91,6 mln zł do 81,9 mln zł.

Rentowność sprzedaży netto była na poziomie 7 proc. względem 10,2 proc. w 2016 roku.
Za biznes energetyczny w grupie odpowiada Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. W tym okresie spółka sprzedała 2 511 tys. GJ ciepła (+13,6%), a energii elektrycznej 391,5 tys MWh (-2,9%). W 2017 roku segment ten wypracował 152,7 mln zł przychodów (+2,9% r/r), stanowiących 74,5% skonsolidowanej sprzedaży ogółem. Zysk netto sięgnął 17,14 mln zł, podczas gdy w 2016 roku było to 17,16 zł (-0,1%).

Przychody segmentu finansowego, za który odpowiada spółka zależna Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech wyniosły 32,3 mln zł, a zysk operacyjny 17 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 36,9 mln zł i 18 mln zł.

W grudniu ub.r. giełdowa spółka zdecydowała o rozpoczęciu negocjacji z wybranym inwestorem branżowym w sprawie sprzedaży Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o.

Elektrociepłownia należy do największych dostawców ciepła w regionie Zagłębia Dąbrowskiego, z roczną produkcją na poziomie 2 - 2,4 mln GJ. Ostatnio EC Będzin wydłużyła wyłączność negocjacyjną dla inwestora do 2 lipca br. Prawo pierwokupu ma Tauron Ciepło.

EC Będzin przyjął politykę dywidendową, która zakłada dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami począwszy od 2019 roku. Dywidenda będzie wypłacana w kwocie do 50 proc. wartości wypracowanego zysku.

(gz)

Kategoria komunikatu:

Z życia firmy

Źródło:
MakMedia Group