Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2016-10-05
Szkolenie Gospodarka Wodno-Ściekowa
Zasięg:
krajowy

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Praktyczne stosowanie

Szkolenie adresowane jest do specjalistów działów Ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, pracowników organów administracji państwowej wszystkich szczebli zajmujących się gospodarką wodno-ściekową, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz osób zainteresowanych nabyciem i poszerzeniem wiedzy z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej.

► Gospodarka wodno-ściekowa w świetle przepisów prawa
▬ Podstawowe pojęcia w gospodarce wodno-ściekowej
◘ Podział i klasyfikacja wód
◘ Organy właściwe w sprawach dotyczących gospodarowania wodami
◘ Nomenklatura w gospodarce wodno ściekowej

▬ Omówienie wybranych regulacji prawa europejskiego i krajowego dotyczących gospodarki wodno-ściekowej
◘ Obowiązki wynikające z ramowej dyrektywy wodnej
◘ Obowiązki wynikające z dyrektywy ściekowej

► Ochrona wód
▬ Korzystanie z wód w świetle przepisów ustawy Prawo wodne
◘ Definicja korzystania z wód
• Wody podziemne
◘ Powszechne korzystanie z wód
◘ Zwykłe korzystanie z wód
◘ Szczególne korzystanie z wód

▬ Cele środowiskowe i ochrona wód
◘ Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych, podziemnych i obszarów chronionych
◘ Warunki wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub urządzenia wodnego:
• Na wprowadzanie ścieków do wód
• Na wprowadzanie ścieków do ziemi lub urządzenia wodnego
• Monitoring jakości ścieków

▬ Pozwolenia wodnoprawne
◘ Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne
◘ Sytuacje w których brak jest potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
◘ Czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
◘ Treść pozwolenia wodnoprawnego
• Operat wodnoprawny

► Procesy jednostkowe w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków
▬ Podstawowe procesy jednostkowe stosowane w uzdatnianiu wody
◘ Filtracja
◘ Koagulacja
◘ Dekarbonizacja
◘ Dezynfekcja

▬ Oczyszczanie ścieków
◘ Część mechaniczna
◘ Część biologiczna
◘ Osady ściekowe

► Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

Metodyka Zajęć:
Prezentacja multimedialna, wykład i dyskusja poparta licznymi przykładami praktycznymi z możliwością modyfikacji paneli szkoleniowych do potrzeb grupy szkoleniowej oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

Zajęcia prowadzi: Ekspert w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Współautorka kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu problematyki zanieczyszczeń w wodzie, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i metod oczyszczania wody. Trenerka prezentowała wyniki prowadzonych prac badawczych na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz brała udział w krajowych projektach badawczych. Współpracowała z jednostkami z sektora wodno-kanalizacyjnego. Prowadziła wykłady na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej z zakresu zarządzania gospodarką wodną, Opracowania operatów wodnoprawnych, technologii wody i ścieków. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

Należność za:

•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 510 zł netto + 23% VAT (materiały autorstwa wykładowcy)

SZKOLENIA FINANSOWANE W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt"

58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

BZ WBK S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 4 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

WARSZAWA 17.10.2016 r.
GDAŃSK 7.11.2016 r.
WROCŁAW 28.11.2016 r.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży energetyki cieplnej.

Firma

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Adres: Palisadowa 43, 58-316 Wałbrzych

Nr telefonu: 748 482 882 Skopiuj

Faks: 748482907 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...