Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2016-09-18
Kontrola systemów ogrzewania i chłodzenia
Zasięg:
krajowy

Kontrola systemów ogrzewania lub klimatyzacji chłodzenia budynków jest regulowana przez ustawę o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014 która wprowadza obowiązek kontroli systemów ogrzewania i chłodzenia budynku ciążący na właścicielu lub zarządcy budynku którzy będą musieli poddać budynki w czasie ich użytkowania następującym kontrolom:

Okresowej – systemów ogrzewania, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;
Okresowej systemów chłodzenia, co najmniej raz na 5 lat, która będzie polegała na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Firma

CEB.COM.PL - Charakterystyka Energetyczna Budynków

Adres: ul. Wyspiańskiego 7, 32-700 Bochnia
Nr telefonu: 787583988 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl