Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2017-12-21
Audyty energetyczne przedsiębiorstw przemysłowych mniejszych
Zasięg:
krajowy

Dla przedsiębiorstw mniejszych, to jest niepodlegających ustawowemu obowiązkowi wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, proponujemy audyt „mały", czyli doradztwo w zakresie ograniczenia kosztów zakupowych energii.

W tym zakresie proponujemy co najmniej jedną wizytę techniczną i krótkie opracowanie (raport) zawierające listę proponowanych przedsięwzięć służących zmniejszeniu kosztów zakupowych energii wraz z obliczeniami opłacalności każdego z nich. W ramach tego opracowania proponujemy także analizę faktur zakupowych za 1 rok kalendarzowy w celu wyszukania możliwości ograniczenia kosztów z tytułu przyjętej taryfy, mocy umownej i struktury zasilania.

W audycie „małym" charakterystyczne jest pominięcie w raporcie tych obszarów zużycia energii, dla których w danym przypadku nie proponuje się przedsięwzięć służących ograniczeniu kosztów zakupowych energii. To ograniczenie nie występuje dla przedsiębiorstw przemysłowych dużych, dla których ustawowo i z zgodnie z polską normą wymagana jest analiza zużycia energii w każdym z obszarów.

Obszarami są elementy funkcjonowania zakładu wymagające dostarczenia energii użytkowej, np. ogrzewanie, przygotowanie cwu., proces produkcyjny, transport wewnątrzzakładowy itp.

Do przedsiębiorstw mniejszych, dla których opłacalny może być audyt „mały", należą orientacyjnie zakłady zatrudniające od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu pracowników, o rocznym zużyciu energii powyżej ok. 500 MWh, na przykład: zakłady produkcji metalowej, montażownie, centra dystrybucyjne, drukarnie.

Firma

Energy AID:

Adres: Wawelska 1/11, 70-505 Szczecin
Nr telefonu: 609103892 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...