Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2019-02-21

Powrót do kalendarium
Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży w
Koszt szkolenia:
590 zł + 23% VAT/os.
Czas trwania:
10:00 – 16:00
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Klasyfikacja środków trwałych 2016 (KŚT)

1. Cel wprowadzenia klasyfikacji:
a) definicja środka trwałego – źródło,
b) podstawy przygotowania nowej klasyfikacji – Polska klasyfikacja Obiektów Budowlanych oraz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług,
c) pojęcie „obiektu" czyli podstawowej jednostki ewidencji,
d) struktura KŚT,
e) podziała środków trwałych na grupy i podgrupy – zasady tworzenia opisów,
f) nowa definicja budynku i budowli,
g) klucze powiązań KŚT 2010-2016 oraz 2016-2010.

2. Zasady klasyfikacji na przykładach.

KSR nr 11

3. Najważniejsze definicje, którymi posługuje się standard.

4. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały.

5. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – rozwinięcie zasad wynikających z Klasyfikacji Środków Trwałych:
a) ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
b) szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych:
• kryteria geograficzne,
• kryteria techniczne,
• kryteria historyczne.

6. Wartość początkowa środka trwałego:
a) ogólne zasady ustalania wartości początkowej,
b) ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej środka trwałego,
c) ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego:
• zasady ustalania kosztu wytworzenia środków trwałych,
• moment rozpoczęcia budowy w ujęciu księgowym,
• rozliczenie kosztów pośrednich budowy,
• koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy,
• koszty utrzymania jednostek organizacyjnych uczestniczących w budowie środków trwałych,
• koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania,
• nakłady na użytkowanie oraz remonty poniesione przed oddaniem obiektu budowy do użytkowania,
• likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu,
• zaniechanie inwestycji.

7. Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:
a) ulepszenia środków trwałych:
• poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami,
• miary wartości użytkowej,
• rodzaje ulepszeń,
• ulepszenie obcego środka trwałego.
b) nakłady na bieżącą eksploatację:
• konserwacje a remonty,
• remonty bieżące (typowe, awaryjne),
• remonty nadzwyczajne, remonty kapitalne, remonty planowe,
• części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane.

8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego:
a) ogólne zasady,
b) sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie,
c) likwidacja i niedobór,
d) odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej,
e) wymiana na inny egzemplarz w okresie gwarancji.

9. Pytania i odpowiedzi.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Organizator

Akademia Biznesu MDDP

Krzysztof Kadlec
Nr telefonu: (22) 208 28 28/48 Pokaż numer
Faks: (22) 211 20 90 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...