Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2007-01-05
wiseimage
Producent:
cs soft
Najnowszy WiseImage X oferuje użytkownikowi wiele dodatkowych możliwości i udoskonaleń, prowadzących do łatwiejszej i bardziej wydajnej pracy zwiększając przy tym konkurencyjność Państwa firmy. Od teraz współpracuje z najnowszym AutoCAD 2007 firmy Autodesk

Co nowego w WiseImage X

1. Właściwości dokumentów

Ulepszone style linii
Teraz jest możliwy import stylów linii z AutoCAD, łącznie ze znacznikami. Style linii mogą również zostać połączone w kompleksowe (wielopoziomowe) style linii. To pomaga użytkownikowi stworzyć takie style linii, które faktycznie odwzorują każdą linię na rysunku, m. in. takie jak: granice województw, linie kolejowe.

Style tekstu
Można teraz zdefiniować cechy tekstu takie jak: czcionka, wysokość, współczynnik szerokości i pochylenie. Używając stylów tekstu można zmieniać własności tekstu dla wielu obiektów w "locie". Zmieniając dowolny parametr wybranego stylu tekstu, cały tekst w dokumencie WiseImage utworzony wg tego stylu zostanie natychmiast zmieniony w wybrany sposób.

Czyszczenie
Polecenie pozwalające na usunięcie niewykorzystywanych, nazwanych obiektów takich jak definicje bloków bez wstawionych bloków, definicje obrazów bez wstawionych obrazów, warstwy niezawierające obiektów, stare style tekstu. W łatwy sposób wykrywa i usuwa te jednostki używając polecenia PURGE.

Opcja pochylenia tekstu
Pochyla tekst w przód lub w tył, pokazany kąt odzwierciedla odsunięcie o 90 stopni.

2. Optymalne udoskonalenia

Znajdź i zastąp dla obrazów kolorowych
To udoskonalone narzędzie pozwala na znajdowanie i zastępowanie obiektów rastrowych na obrazach w skali szarości i RGB. Z tym nowym udoskonaleniem WiseImage ma możliwość eliminowania różnic identyfikacji obiektów rastrowych pomiędzy obrazami bitonalnymi i kolorowymi.


Polecenie łączenia dla wybranych obrazów
Użytkownik może określić docelowy obraz rastrowy dla polecenia POŁĄCZ i POŁĄCZ KOPIE.

Właściwości definiowane przez użytkownika
Można dodawać nowe atrybuty użytkownika do obiektów WiseImage poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w oknie Inspektora i wybranie pozycji Dodaj własność (Add Property) z menu. Można dodać tekst, liczbę całkowitą, liczbę pływającą, Tak/Nie (Operator logiczny) dane jak wartość dla każdej nowej własności. Właściwości definiowane przez użytkownika mogą być również użyteczne dla przerabiania skryptów otwartej architektury. Można również przechowywać dodatkowe informacje w dowolnym obiekcie lub dokumencie dla celów skryptu.

Ulepszone skanowanie obrazów
To nowe ulepszone narzędzie bardzo poprawia wydajność skanowania w WiseImage. Jest to zaawansowane narzędzie, które bezpośrednio współpracuje z większością skanerów wielkoformatowych. To rozwiązanie posiada odmienne tryby działania w zależności od tego, jakie działania są wymagane, łącznie z możliwością obsługi wszystkich funkcji skanera. Rozwiązanie to bazuje na technologii zastosowanej w WiseScan.

3. Interfejs

Profile
Dokonane ustawienia aplikacji i interfejsu użytkownika są przechowywane w profilach. Przy użyciu profili można przełączać opcje "w locie" i robić import/export dokumentu między różnymi dokumentami i stacjami roboczymi podczas pracy. To pozwala integratorowi lub użytkownikowi tworzyć dokładne profile wyznaczone dla wertykalnych rozwiązań lub dla rozwijających się modyfikacji dostosowawczych lub wertykalnych ukierunkowanych na łatwiejszą funkcjonalność.

Okno linii poleceń
Wdrożona "linia poleceń" wzbogaca interfejs ku uciesze doświadczonych użytkowników. To narzędzie jest bardzo podobne do linii poleceń w AutoCAD, tyle że dużo bardziej nowoczesne i praktyczne.
Aktywne sformułowania matematyczne, wbudowane biblioteki trygonometryczne i operacje logiczne, hyperlinki zamiast ograniczonych słów kluczowych, aliasy kompatybilne z AutoCAD-em, i dostępność ze skryptów - wszystkie te interakcje powodują, że WiseImage jest dużo szybszy i potężniejszy.

Biblioteka symboli
Biblioteka symboli - jest to wspólna biblioteka szablonów symboli, która może być używana do rozpoznawania i zastępowania symboli w śledzeniu, wektoryzacji, wyboru obiektów jak również w metodzie znajdź i zastąp. Używając edytora biblioteki rozpoznawania szablonów można tworzyć, zapisywać, otwierać i edytować taką bibliotekę. Można wybierać z zawierających wyłącznie szablony symboli - całą bibliotekę lub pojedyncze jednostki z biblioteki. Można importować stare formaty symboli takie jak *.SST i zapisywać do pliku biblioteki dla późniejszego wyszukania i użycia.

Tryb pełnoekranowy
Maksymalnie powiększa przydatny obszar roboczy.

Możliwość wielokrotnego wyboru i rozmieszczenie Menedżera Warstw/Obrazów/Bloków.
Wciskając klawisz CTRL i zaznaczając wybrane elementy lub używając przycisku SHIFT można dodać kolejne elementy do zaznaczenia. Kliknięcie wybranej kolumny tabeli powoduje zaznaczenie elementów o tych samych parametrach.

Przycisk Pokaż Szerokość na pasku stanu
Przycisk Pokaż Szerokość (menu: Widok / Pokaż Szerokość) zostało dodane do paska stanu WiseImage.

Opcja Argument Skryptu
Ta cecha dla skryptu oznacza to samo, co pole Preferencje oznaczają dla WiseImage. Jest używane do określania ustawień skryptów, które są rzadko zmieniane. Niektóre skrypty otwartej architektury używają dodatkowe indywidualne parametry dla odmiennych uruchomień sesji. To znaczy, że można przypisywać odmienne argumenty do przycisków, które uruchamiają te same skrypty otwartej architektury.

Obszar przewijania w opcji przeciągnij-upuść
Użytkownik może przeciągnąć każdy obiekt wektorowy do obszaru leżącego poza granicami rzutni wykorzystując możliwość przewijania podczas opcji przeciągnij-upuść.

Opcja ukrywania nieaktywnych elementów podczas edycji filtrowania
Przycisk ten powoduje ukrycie nieaktywnych elementów podczas tworzenia nowego filtrowania lub edycji istniejącego filtrowania.

4. Edycja rastra

Filtr Adaptywne Rozmazywanie
Ten filtr został zaprojektowany do rozmazywania niejednolitych obszarów wewnątrz granic przejścia kolorów w obrazie. Operacje te nożna przeprowadzać dla obrazów w skali szarości i kolorowych. Filtr Adaptywne Rozmazywanie w odróżnieniu od filtra Rozmazywać próbuje identyfikować granice przejść kolorów w obrazie i zostawia je niezmienione - bez wygładzania.

5. Rysowanie wektorów

Styczne Splajnu
Począwszy od tej wersji wszystkie splajny programu WiseImage mają styczne początkowe i końcowe (wektory styczne), określające styczność krzywej splajnu w punkcie początkowym i końcowym.

Dopasowanie linii kreskowej
Podczas rysowania obiektów system linii kreskowania próbuje dopasować widok kreskowego konturu, rozciągając go. Metoda ta nie wpływa na geometrię obiektów, lecz zapewnia bardziej czytelne wyświetlanie konturu. Można wyłączyć ten tryb i uzyskać rzeczywisty widok konturu, bez zmian jego długości.

Domyślna dokładność tekstu
Obecnie możliwe jest ustawienie właściwości Text Precision na wartość Default (domyślną). Oznacza to, że dokładność tekstu będzie taka sama jak aktualna dokładność układu współrzędnych.

6. Nowe Metody Wyboru

Wybór Pędzlem
Ta dodatkowa metoda wyboru obszaru rastra używa "pędzla".
Wystarczy zaznaczyć za pomocą pędzelka pożądany obszar rastrowy.

Wybór konturowy
Taki wybór obszaru rastrowego jest podobny do wyboru obszaru rastra z użyciem wyboru wielokątem. Ale w odróżnieniu od wyboru wielokątem, wybór przez Kontur Wektora tworzy obszar rastrowy wybrany z użyciem zamkniętego konturu wektora. Wybór zamkniętym konturem z obiektem wektorowym rozpoczyna ten wybór i pozwala wybrać obszar rastrowy wewnątrz.

7. Zarządzanie Plikami

Import formaty DWF
WiseImage w pełni współpracuje z formatami DWF firmy Autodesk.

Zarządzanie plikami wielkoformatowymi
Począwszy od tej wersji program WiseImage może otwierać bardzo duże obrazy (więcej niż 64500 pikseli na szerokość). Będą one obracane w pamięci programu o 90 stopni w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara podczas otwierania - lecz operacja ta będzie wykonywana tylko w pamięci, na ekranie obraz nie będzie odwrócony.

Poprawa importu/eksportu formatu DWG
Poprawiono import/eksport znaczników skali i tekstu wymiarowego plików DWG. Obiekty wymiarowe można używać po imporcie i eksporcie.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży energetyki cieplnej.

Dystrybutor

AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie

Adres: Chłodna 64, 00-872 Warszawa

Nr telefonu: 022 6759911 Skopiuj

Faks: 022 6752734 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl