empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2006-11-15
Synchronizator mikroprocesorowy SM-06
Synchronizatory rodziny SM-06 przeznaczone są do dokładnego (z uchybem fazowym mniejszym od 2 st.) i niezawodnego łączenia obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej.

Wszystkie typy synchronizatorów wyposażone są w tablice synoptyczną umożliwiającą wprowadzanie nastaw i kontrolę przebiegu procesu synchronizacji. Synchronizatory SM-06 wyposażono w specjalne oprogramowanie umożliwiające wykonanie testów dla ustalenia właściwych wartości parametrów dynamiki synchronizowanych zespołów prądotwórczych i czasów zamykania wyłączników, bez konieczności posługiwania się specjalną aparaturą pomiarowo-kontrolną.

Synchronizatory SM-06 umożliwiają następujące rodzaje łączeń:
SYN - synchronizacja automatyczna z wyrównywaniem napięć i częstotliwości oraz zamykaniem wyłącznika ze stałym czasem wyprzedzenia gdy spełnione są równocześnie warunki
- napięciowy,
- częstotliwościowy,
- fazowy.

ZSK - łączenie wydzielonych obiektów do pracy równoległej (np. spinanie sieci) gdy spełnione są warunki:
- napięciowy,
- fazowy,
- dryft fazy mniejszy od dopuszczalnego.

SBN - załączanie generatora na nie zasilaną sieć gdy:
- napięcie i częstotliwość generatora mieści się w zadanym przedziale wartości,
- wykonał test stanu szyn sieci i stwierdził, że szyny te nie są zasilane ani nie są zwarte (przegląd, remont).

GBN - załączanie sieci na nie zasilane pole generatora gdy:
- napięcie sieci mieści się w zadanym przedziale wartości,
- wykonał test stanu szyn sieci i stwierdził, że szyny te nie są zasilane ani nie są zwarte (przegląd, remont).

SGBN - zamykanie wyłącznika w stanie beznapięciowym.

Wersje synchronizatora:
SM-06A - synchronizator półautomatyczny, który realizuje zadany czas wyprzedzenia, kontroluje różnicę napięć i częstotliwości, lecz nie reguluje napięcia i częstotliwości generatora.

SM-06Au - SM-06A z opcją automatycznego wyrównywania napięcia.

SM-06Af - SM-06A z opcją automatycznego wyrównywania częstotliwości.

SM-06As - SM-06 z dodatkową funkcją ZSK - łączenia obiektów pracujących synchronicznie, gdy kąt rozchyłu napięć jest mniejszy od nastawionego.

SM-06B - synchronizator automatyczny, który:
- łączy obiekty z zadanym czasem wyprzedzenia,
- reguluje napięcie i częstotliwość generatora korzystając z nastawionych parametrów dynamiki synchronizowanego turbogeneratora,
- kontroluje stan 2 wyłączników i łączy obiekty przy użyciu wytypowanego wyłącznika z odpowiednim dla niego stałym czasem wyprzedzenia,
- w wersji standardowej umożliwia wybór następujących sposobów łączenia obiektów: SYN, ZSK, SBN, GBN, SGBN, TEST,
- otwarta konstrukcja urządzenia umożliwia realizację specjalnych opcji.

SM-06C - wersja synchronizatora SM-06B rozszerzona o:
- kontrolę stanu 4 wyłączników i łączenie przy użyciu wytypowanego wyłącznika z odpowiednim dla niego stałym czasem wyprzedzenia,
- reguluację napięcia i częstotliwości generatora z wykorzystaniem jednego z dwóch zbiorów nastaw parametrów dynamiki synchronizowanego turbogeneratora, właściwych dla wytypowanego turbogeneratora.

Wersje wykonania
Synchronizatory SM06 są produkowane w obudowach:
- natablicowej - kaseta Bopla CombiCard II
- zatablicowej - kaseta pełna 3U / 84
- zatablicowej - kaseta skrócona 3U / 49

Mikroprocesorowe synchronizatory automatyczne typu SM-06A/B/C otrzymały certyfikat przydatności do stosowania w energetyce.

Gwarancja producenta: 3 lata

Dane techniczne:
Lp. Parametr: Wartość - lub zakres i dokładność nastawień
1. Napięcie pomiarowe w torze sieci Us: 0-120V, 50 (60) Hz
2. Napięcie pomiarowe łączonego obiektu Ug: 0-120V, 50 (60) Hz
3. Pobór mocy w torach pomiarowych: < 0.5 VA
4. Napięcie zasilania i pomocnicze Up - stałe (DC): 110..260 V
5. Pobór mocy napięcia pomocniczego w torze zasilania: < 7 W
6. Pobór mocy napięcia pomocniczego w torze sterowania: < 3 W
7. Nastawiany czas wyprzedzenia tw: 1...320 ms, z dyskretyzacją +/-1 ms
8. Nastawa dopuszczalnej różnicy częstotliwości: +/-1.5 Hz, dyskretyzacja 0.005 Hz
9. Automatyczne wyrównywanie częstotliwości: Impuls o zmiennym wsp. wypełnienia
10. Nastawa dopuszczalnej różnicy napięć DU = (Ug-Us)/Us: +/-0.2, z dyskretyzacją 0.01
11. Automatyczne wyrównywanie napięć: Impuls o zmiennym wsp. wypełnienia
12. Dokładność łączenia (uchyb fazowy): dFI<2°
13. Nastawiany sektor kątowy przy łączeniu spinaniu sieci DTETA: +/-60°, dyskretyzacja 1°
14. Czas kontroli dryftu kąta między łączonymi obiektaki Tg: 1 do 10 s, dyskretyzacja 1 s
15. Dopuszczalny dryft kąta między obiektami w czasie łączenia: 0.1 do 10 °/s z dyskretyzacją 0.1°/s
16. Napięcie generatora łączonego z nie zasilaną siecią: (1+/-0.2) Un z dyskretyzacją 0.1 Un
17. Nastawiane napięcie szczątkowe na nie zasilanych szynach: Dolne 0..5 V, górne 0..20 V +/-0.1 V
18. RS 232 na tablicy synoptycznej: Nie izolowany
19. RS 485 do centralnego systemu sterowania: Opcja
20. Ethernet do centralnego systemu sterowania: Opcja
21. Tablica synchronizacyjna: Opcja, podłączenie światłowodem lub skrętką
22. Wytrzymałość elektryczna: 2 kV, 50 Hz, 60 s
23. Nominalny zakres temperatury otoczenia: -10..+55 °C
24. Stopień ochrony obudowy: IP40
25. Wymiary WxSxG: 132.0x538.4x213.5 mm

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży energetyki cieplnej.

Dystrybutor

KARED Sp z o.o.

Adres: Kwiatowa 3/1, 80-180 Gdańsk Kowale

Nr telefonu: (0-58) 322-82-31 Skopiuj

Faks: (0-58) 324-86-46 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl