Powrót do listy produktów INFORMACJA ARCHIWALNA
Ostatnia aktualizacja: 2006-11-15
Synchronizator mikroprocesorowy SM-05
Synchronizator SM-05 jest przeznaczony do dokładnego i automatycznego łączenia obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej.

Podstawowe właściwości:
1. Zamykanie wyłacznika z nastawionym czasem wyprzedzenia, odpowiednim dla zastosowanego wyłącznika
2. Redundancyjna struktura zapewniająca wysoką niezawodność i dużą dokładność łączenia
3. Optymalizacja automatycznego wyrównywania napięć i częstotliwości wg kryterium minimalno-czasowego
4. Synoptyka umożliwiająca obserwację procesu synchronizacji automatycznej
5. Procedury umożliwiające pomiary czasu wyprzedzenia wyłącznika i parametrów charakteryzujących dynamikę obiektu dla celów optymalizacji procesów zrównywania napięć i częstotliwości

Po uruchomieniu, synchronizator wysyła impulsy poprzez które oddziałują na regulator prędkości kątowej silnika zespołu prądotwórczego w kierunku zrównania częstotliwości generatora z częstotliwością sieci, oraz na regulator napięcia generatora w kierunku zrównania napięcia generatora z napięciem sieci. W chwili spełnienia zadanych warunków synchronizacji, wysyła sygnał załączający wyłącznik główny generatora z nastawionym czasem wyprzedzenia.

Cechą wyróżniającą mikroprocesorowe synchronizatory SM-05 wśród innych powszechnie stosowanych urządzeń tego typu jest teoretycznie bezbłędne łączenie obiektów również w stanach nieustalonych różnicy częstotliwości, w których różnica częstotliwości jest liniową funkcją czasu. Osiągnięto to przez zastosowane w nich algorytmów regulacji napięcia i częstotliwości uwzględniających charakterystyki regulacyjne regulatorów napięcia i częstotliwości synchronizowanego obiektu w połączeniu z oryginalnym sposobem realizacji czasu wyprzedzenia (patent nr 158719 UP RP). Synchronizatory SM-05 umożliwiają wydatnie skrócenie czasu trwania synchronizacji i łączenie obiektów w marszu bez konieczności oczekiwania na ustabilizowanie się stałej różnicy częstotliwości.

Synchronizatory SM-05 dzięki redundancyjnej strukturze zarówno software-owej jak i hardware-owej charakteryzują się też wysoką niezawodnością.

Synoptyka synchronizatora SM-05 umożliwia obserwację procesu synchronizacji automatycznej. Synchronizator podaje bieżącą wartość różnicy częstotliwości i sygnalizuje przekroczenia zadanych wartości granicznych różnicy napięć. Ponadto wyświetla komunikaty o ewentualnych błędach uniemożliwiających łączenie.

Synchronizator SM-05 jest produkowany w dwóch wersjach SM-05A oraz SM-05B. Wersja SM-05B różni się od wersji SM-05A tym, że zastosowano w niej możliwość zewnętrznej blokady sygnału załączającego wyłącznik.

Nastawa czasu wyprzedzenia dopuszczalnej różnicy napięć i częstotliwości oraz parametrów charakteryzujących dynamikę synchronizowanego obiektu odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych na płycie czołowej.

Parametry charakteryzujące dynamikę procesu regulacji napięcia i częstotliwości synchronizator mierzy sam, bez konieczności wykonywania ich z wykorzystaniem specjalnej aparatury kontrolno-pomiarowej.

Synchronizator umożliwia sprzętowy wybór (sygnałem zewnętrznym) jednej z czterech wartości czasu wyprzedzenia oraz jednego z dwóch zbiorów parametrów charakteryzujących dynamikę synchronizowanego zespołu prądotwórczego. Może być stosowany jako urządzenie przełączalne do łączenia nawet bardzo różniących się zespołów, takich jak: turbiny wodne, turbiny parowe, turbiny gazowe, zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi.

Gwarancja producenta: 5 lat.

Dane techniczne:
Lp. Parametr: Wartość
1. Napięcie pomiarowe: 100V, 50Hz
2. Napięcie zasilające: 80V do 400V DC lub AC
3. Pobór mocy w torach pomiarowych: <3VA
4. Pobór mocy w torze zasilającym: <40VA
5. Czas wyprzedzenia: Nastawiony skokowo w zakresie od 1ms do 320ms z dokładnością 1ms
6. Dopuszczalna różnica częstotliwości przy łączeniu Df: od 0.01Hz do 1.00Hz nastawiona z dokładnością 0.01Hz
7. Dopuszczalna różnica napięć, przy łączeniu DU: nastawiona w zakresie 2% do 20% napięcia
znamionowego sieci z dyskretyzacją 1% i dokładnością +/-0.2%
8. Zakres nastaw wartości przyspieszenia kątowego a, zależnego od charakterystyki przejściowej zespołu prądotwórczego:: od 0.01Hz/s do 2.5Hz/s z dyskretyzacją 0.01Hz/s
9. Zakres działania regulatora prędkości kątowej: +/-10% częstotliwości znamionowej
napięcia sieci
10. Sterowanie prędkością kątową zespołu prądotwórczego: Impulsowe z prawie stałym przyspieszeniem kątowym
11. Czas czekania układu na wprowadzenie zespołu prądotwórczego: 5s +/-0.5 ze stanu pracy synchronicznej niesynfazowej:
12. Elementy wykonawcze: przekaźniki R-15 w podstawkach
13. Postać sygnałów wyjściowych: bierna (styki przekaźników)
14. Znamionowa temperatura otoczenia: 273°K - 323°K (0°C - 50°C)
15. Uchyb kąta załączania dalfa w warunkach normalnych: dalfa <2.0° dla tw<100ms, dalfa <4.5° dla 100
16. Stopień ochrony: IP 10A
17. Obudowa: BOPLA lub EURO 19 cali
18. Napięcie próby: 2.0kV, 50Hz w czasie 1 minuty#b3
19. Masa: 5.3kg

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży energetyki cieplnej.

Dystrybutor

KARED Sp z o.o.

Adres: Kwiatowa 3/1, 80-180 Gdańsk Kowale

Nr telefonu: (0-58) 322-82-31 Skopiuj

Faks: (0-58) 324-86-46 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...