Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2006-11-15
Mikroprocesorowy automat załączania rezerwy AZRS
Rodzina mikroprocesorowych automatów AZR, produkowana przez nas wspólnie z PUP Energotest - Energopomiar Sp. z o.o., przeznaczona jest do pracy w rozdzielniach SN i NN zasilających ważne odbiory silnikowe lub niesilnikowe, mające istotny wpływ na procesy technologiczne. Automaty te skonstruowane w oparciu o sterowniki dedykowane opracowane i produkowane w naszej firmie znajdują zastosowanie zarówno w układach z rezerwą jawną (AZR-J, AZRS-J, AZRS-2), jak i utajoną (AZR-U, AZRS-U, AZRS-3). Wyposażenie ich w panel czołowy, na którym umieszczono synoptykę rozdzielni pozwoliło na prezentację informacji o wartościach napięć i wykonanych przełączeniach zarówno za pomocą diod swiecących, jak i tekstowo na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

W tej grupie występują:
Automaty AZR-J i AZR-U wykonujące przełączenia w cyklach:
- SZR wolne,
- PPZ synchroniczne i wolne.

Automaty typu AZRS-J i AZRS-U dodatkowo posiadające możliwości:
- wykonywania przełączeń w cyklu SZR szybkiego (co jest wymagane dla rozdzielni SN),
- odczytu rejestru zdarzeń istotnych dla działania automatu i całego systemu zasilania,
- pobudzania automatyki odciążania.

Automaty typu AZRS-2 i AZRS-3 to urządzenia wykonujące najbardziej wyrafinowane przełączenia spośród wszystkich dostępnych rozwiązań. Ich dodatkowe możliwości to:
- przełączenia quasi synchroniczne,
- przełączenia w cyklu SZR od skokowego obniżenia napięcia,
- przełączenia w cyklu SZR w dowolnych kierunkach,
- samoczynne przełączenia powrotne (SPP), realizowane samoczynnie po wykonaniu SZR pobudzonego napięciowo i odbudowaniu się napięcia zasilania podstawowego rozdzielni,
- bezpośrednia współpraca z komputerowym systemem sterowania,
- dwa zestawy nastaw parametrów decyzyjnych,
- dowolna deklaracja zasilania podstawowego rozdzielni,
- dodatkowe niezależne człony kontroli napięcia na szynach.

Automat typu AZR-D przeznaczony jest do pracy w rozdzielniach mających możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego i współpracuje ze wszystkimi automatami z rodziny AZR. Realizuje on automatykę SZR z zasilania podstawowego (systemu elektroenergetycznego) na zasilanie rezerwowe (agregat prądotwórczy).

Zalety automatów:
- różnorodność wersji wykonań,
- dokonywanie przełączeń w trzech cyklach: SZR, PPZ i SPP,
- nowe rodzaje przełączeń wykonywane tylko przez nasze automaty:
- przełączenia quasi synchroniczne,
- SZR od skokowego obniżenia napięcia,
- duża ilość funkcji dodatkowych: wizualizacja, komunikaty, rejestracja zdarzeń, współpraca z systemem sterowania,
- samoczynne powrotne przełączanie po wykonaniu samoczynnego załączenia rezerwy od zaniku napięcia,
- informowanie obsługi o aktualnym sposobie zasilania rozdzielni, dzięki zastosowaniu tablicy synoptycznej,
- możliwość zmiany nastaw automatu na obiekcie,
- autonomiczność (układy wejścia i wyjścia są bezpośrednio przystosowane do podłączania sygnałów obiektowych, bez potrzeby stosowania np. separatorów),
- duża odporność na zakłócenia w obwodach wejściowych,
- testowanie wewnętrzne,
- niewielkie wymiary,
- nowoczesność,
- niezawodność działania,
- możliwość zastosowania w każdej rozdzielni,
- możliwość zasilania pomocniczych obwodów wejściowych i wyjściowych napięciem stałym lub przemiennym o wartości wybranej z zakresu 24 do 220V.

Około 1000 automatów AZRS znalazło zastosowanie niemal we wszystkich krajowych elektrowniach i elektrociepłowniach oraz w wielu zakładach przemysłowych.

Dane techniczne
Parametr: Wartość

napięcie zasilające pomiarowe
znamionowe napięcie pomiarowe: 100 V AC
wytrzymałość: 1.5 Un
wytrzymałość cieplna 10 sekundowa: 2.5 Un
znamionowy pobór mocy: < 0.3 VA

częstotliwość
częstotliwość znamionowa: 50 Hz
dopuszczalny zakres zmian częstotliwości: 45...55 Hz

napięcie zasilające pomocnicze
znamionowe napięcie pomocnicze: 220 V DC lub 110 V DC
zakres roboczy pomocniczego napięcia zasil.: 0.8...1.1 Upn
dopuszczalna górna wartość zakresu napięcia pomocniczego: 1.3 Upn (trwale)
pobór mocy zasilacza: < 8 W
całkowity pobór mocy z obwodu napięcia pomocniczego: < 15 W

człony napięciowe

uchyb gwarantowany podziałki nastawczej członów napięciowych
- dla nastawień większych od 40 V: +/- 2.5 %
- dla pozostałych nastawień: +/- 1 V
- współczynnik powrotu członów nadnapięciowych: > 0.97
- współczynnik powrotu członów podnapięciowych: < 1.03
- uchyb członów napięciowych dla częstotliwości 30...45 Hz: +/- 5 %

człony czasowe

uchyb gwarantowany podziałki członów czasowych
- dla nastawień mniejszych od 1 s: +/- 25 ms
- dla pozostałych nastawień: +/- 2.5 %

obciążalność ze styków
- prąd obciążenia ciągłego: 0,208333333333333
- moc łączenia dla prądu stałego przy T=40 ms: 30 W

izolacja elektryczna
- wytrzymałość elektryczna izolacji: 2 kV, 50 Hz, 1 min

warunki środowiskowe
- nominalny zakres temperatur otoczenia: -10... +55 °C
- graniczne wartości skrajnego zakresu temp. otoczenia: -25... +70 °C
- wilgotność względna: 45...75 %
- ciśnienie atmosferyczne: 86...106 kPa

obudowa
- montaż: natablicowy lub zatablicowy
- masa: 5 kg
- stopień ochrony: IP40
- zaciski rozłączne: WAGO bezśrubowe

wymiary obudowy
- AZR w wersji 1 - obudowa natablicowa o szerokości 49T: 151.0x337.0x259.0
- AZR w wersji 2 - obudowa zatablicowa o szerokości 84T: 163.0x483.0x265.0

(do montażu w szafie)
- AZR w wersji 3 - obudowa zatablicowa o szerokości 49T: 151.0x305.0x265.0
- AZR w wersji 4 - obudowa zatablicowa o szerokości 84T: 132.0x483.0x265.0

(do montażu w szafie)
- AZR w wersji 5 - obudowa zatablicowa o szerokości 63T: 160.0x376.0x260.0

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży energetyki cieplnej.

Dystrybutor

KARED Sp z o.o.

Adres: Kwiatowa 3/1, 80-180 Gdańsk Kowale

Nr telefonu: (0-58) 322-82-31 Skopiuj

Faks: (0-58) 324-86-46 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...