Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2010-07-12
MB_GIS Utility Zarządzanie Majątkiem Sieciowym
Producent:
Megabit Sp. z o.o.
Mb_GIS Utility jest rozwiązaniem przeznaczonym do zarządzania majątkiem technicznym przedsiębiorstwa. Rozwiązanie posiada budowę modularną z wydzielonymi obszarami funkcjonalnymi w sposób zapewniający wdrożenie w różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb klienta tj.: ewidencji majątku, zarządzania pracami, zarządzania dokumentacją, workflow i baza danych o pomiarach w systemach SCADA i telemetrii. Ewidencja infrastruktury technicznej i nieruchomości oparta jest o narzędzia klasy GIS gwarantujące odwzorowanie przestrzenne (geograficzne) położenia obiektów i urządzeń oraz prezentacje na tle danych mapowych w tym danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Opis obiektów infrastruktury sieci dystrybucyjnej dodatkowo uwzględnia wzajemne relacje topologiczne, co zapewnia wykorzystanie danych w procesie modelowania matematycznego pracy sieci.

System Mb_GIS Utility to rozwiązanie kompletne, zapewniające ewidencję majątku technicznego w całym okresie życia poszczególnych urządzeń oraz planowanie i ewidencję wszystkich czynności, które w sposób pośredni i bezpośredni są z tym majątkiem powiązane. Rejestr zdarzeń powiązanych z pracami wykonywanymi na sieci pozwala na sprawną koordynację pracy służb interwencyjnych.

Funkcje systemu:
1. Odwzorowanie danych o sieci dystrybucyjnej i pozostałej infrastrukturze technicznej przedsiębiorstwa w powiązaniu z informacją przestrzenną GIS.
2. Integracja wszelkich danych GIS będących w posiadaniu przedsiębiorstwa i pozyskiwanych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
3. Zarządzanie dokumentacją administracyjną i techniczną.
4. Planowanie prac związanych z zarządzaniem i utrzymaniem majątku.
5. Ocena stanu technicznego poszczególnych składników majątku.
6. Obsługa pogotowia w tym ewidencja zgłoszeń i zdarzeń w powiązaniu z dyspozycją realizacji zleceń dla służb interwencyjnych.
7. Wsparcie dla analiz i modelowania matematycznego pracy sieci.
8. Integracja danych o majątku przedsiębiorstwa z danymi systemu finansowo- księgowego.
9. Wsparcie dla procesu przyłączenia odbiorców w tym:
a. Rejestracja zleceń,
b. Opracowanie warunków,
c. Generowanie dokumentacji (zlecenie wydania warunków, umowy, kalkulacje opłat itp.).
d. Planowanie i uwzględnienie procesu inwestycyjnego,
e. Optymalizacji prac i przebiegu przyłączenia.

Dystrybutor

Megabit Spółka z o.o.

Adres: Złoczowska 20A, 03-972 Warszawa
Nr telefonu: 22 290 57 93 Pokaż numer
Faks: 22 290 57 93 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »