Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2022-04-21
! ANALIZATOR IPS UA

Do określenia rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu

Producent:
Kamika Instruments

ANALIZATOR IPS UA
Urządzenie do określania granulacji cząstek stałych w powietrzu.

PRZEZNACZENIE:
*Do pomiaru w warunkach laboratoryjnych rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych
*Do pomiaru wielkości cząstek wilgotnych i sklejających się od 0.5 do 600 mm
*Do pomiaru wielkości cząstek niesklejających się od 2 do 2000 mm (opcja)
*Do symulacji pomiarów na sitach mechanicznych
*Do odczytu drugiego średniego wymiaru cząstki i określenia współczynnika kształtu
*Do oznaczenia powierzchni właściwej badanych substancji (przy znanym stopniu porowatości ziaren)

METODA POMIARU:
Metoda optyczno-elektroniczna.
W analizatorach IPS nie ma ograniczeń optycznych dla pomiaru pojedynczych małych i dużych cząstek. Strumień promieniowania w podczerwieni nie tylko identyfikuje wielkość cząstek, ale jeszcze pozwala je precyzyjnie zliczyć w całym zakresie pomiarowym.
Każdej cząstce odpowiada impuls elektryczny proporcjonalny do wielkości cząstki. Zbiór cząstek jest pierwotnie mierzony z podziałem na 4096 klas wymiarowych i przekształcany (kalibrowany) na 256 klas wymiarowych dostępnych dla użytkownika.

SPOSÓB POMIARU:
Do rozdzielania cząstek w procesie dozowania analizatora IPS U stosuje się dozownik ultradźwiękowy. Zawilgocona substancja podczas wibracji wysusza się, tak, że nawet duża zawartość wilgoci w próbce nie przeszkadza w pomiarach. Dla dozowania możliwie różnorodnych proszków sterowanie amplitudą i ilością impulsów ultradźwiękowych ma około 4000 stanów przejściowych pomiędzy zerem a maksymalnym wzbudzeniem dozownika.
Dla precyzyjnego dozowania niezbędne jest także sterowanie przepływającym powietrzem, które unosi rozdzielone wcześniej cząstki i transportuje je do strefy pomiaru. Sterowanie przepływem powietrza ma około 300 poziomów prędkości. Tak precyzyjny sposób sterowania dozownikiem pozwala szybko (do kilkunastu tysięcy cząstek na sekundę) mierzyć pojedyncze cząstki i uniknąć nakładania się cząstek w strefie pomiaru.
Bardzo użyteczne jest różnorodne oprogramowanie analizatora IPS. Oprócz programu pomiarowego oferowany jest program optymalizacji dowolnego parametru w funkcji granulacji badanego proszku i program przeliczający granulacje w dowolnej kalibracji np. sitowej, aerometrycznej czy sferycznej. Wyniki pomiarów przedstawione są na kolorowych wykresach i w postaci przejrzystych tabel.

CHARAKTERYSTYKA:
* zakres pomiarowy IPS U: 0,5 – 600 mm
zakres pomiarowy IPS A: 2 – 2000 mm
zakres pomiarowy IPS UA: 0,5 – 2000 mm
* ilość klas pomiarowych: 256
* źródło światła: dioda Infrared lub dioda laserowa

* zasilanie: 230 V AC, 50 Hz
* temperatura użytkowania: 278 do 313 K
* ciężar analizatora 12 kg
* rejestracja i archiwizacja wyników pomiarów: automatyczna

* sposób komunikacji z komputerem port USB 2.0

Analizator IPS UA - ulotka

Porownanie optyczno elektronicznych metod pomiaru granulacji

Pomiar granulacji surowców w mineralurgii przy użyciu nowoczesnych ele...

Optyczno-elektroniczny sposób określania składu granulometrycznego gru...

Optyczno-elektroniczne metody pomiarowe granulacji suchej formy leku

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży energetyki cieplnej.

Dystrybutor

KAMIKA Instruments Sp. z o.o. Sp.k.

Adres: Strawczyńska 16, 01-473 Warszawa

Nr telefonu: +48 22-666-85-68 Skopiuj

Nr telefonu: +48 22-666-93-32 Skopiuj

Faks: +48 22-666-85-68; +48 22-666-93-32 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...