empty
Powrót do spisu treści Aktualizowany: 2018-05-10
Jak zaprezentować usługi?
 1. Zaloguj się do konta swojej firmy.

  Logowanie do konta

  Rys. 1. Logowanie do konta

 2. Z menu użytkownika (w prawy górnym rogu strony) kliknij Dodaj
   
  , a następnie „Dodaj usługę" lub użyj skótu klawaturowego: Alt+i (Alt+Shift+i).

  Dodawanie usługi

  Rys. 2. Dodawanie usługi

 3. Wprowadź opis i informacje o usłudze. Dodaj grafiki, aby zwiększyć atrakcyjność prezentacji usługi w Serwisach. Następnie kliknij przycisk "Zapisz i przejdź dalej".

  Dodawanie informacji o usłudze

  Rys. 3. Dodawanie informacji o usłudze

 4. W drugim kroku przydziel kategorie usłudze. Jeśli korzystasz z pakietu Standard lub Max, wypozycjonuj ją w zestawieniach Katalogu usług w kroku 3. Po edycji zakończ pracę za pomocą przycisku „Zapisz i zakończ".

  Pozycjonowanie usługi

  Rys. 4. Pozycjonowanie usługi