Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2016-04-05
System monitoringu i zarządzenia zużyciem energii cieplnej

Największy udział w całkowitym budżecie zużycia energii w budynkach stanowi energia zużywana na ich ogrzewanie. Prawidłowa regulacja i eksploatacja systemów grzewczych jest jednym ze sposobów ograniczenia strat ciepła w budynkach i odgrywa najważniejszą rolę w procesie optymalizacji zużycia energii.

Właściciele budynków i zarządcy nieruchomości, dla których priorytetem jest zmniejszenie zużycia energii, czyli ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem czy przygotowaniem ciepłej wody użytkowej i dbających o bezpieczeństwo pracy instalacji grzewczych, powinni rozpatrzyć możliwość zastosowania w budynkach systemu monitoringu i zdalnego zarządzania zużyciem energii.


Zainstalowanie takiego systemu pozwala na stały nadzór nad pracą urządzeń i instalacji, zapewniając ich optymalną i stabilną pracę oraz diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości. Nasi specjaliści traktują indywidualnie każdy budynek, w którym zamontowany jest system zdalnego monitoringu, poprzez dobór właściwych parametrów pracy urządzeń regulacyjnych (zużycia ciepła, wody, energii elektrycznej i gazu), dostosowując je do potrzeb budynku i jego mieszkańców, aktualnych wymagań, pory dnia, panujących warunków atmosferycznych czy stanu instalacji.


System monitoruje i rejestruje wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji parametry, m.in. temperaturę zewnętrzną, wielkość przepływu czynnika grzewczego, jego temperaturę i ciśnienie, czy pobór mocy całego budynku. Transmisja danych z monitorowanych obiektów realizowana jest za pośrednictwem sieci GSM lub Ethernet, co sprawia, że lokalizacja monitorowanego budynku nie ma znaczenia a użytkownik ma dostęp do systemu za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do sieci.


Dzięki temu, że dane zbierane są na bieżąco i możliwy jest dostęp do danych archiwalnych, system bardzo szybko pozwala wykryć nieprawidłowości w działaniu instalacji grzewczej, czy ewentualne awarie. Zarządca budynku może błyskawicznie zawiadamiać mieszkańców o niesprawności systemu grzewczego oraz wezwać służby serwisowe. Działanie takie w znacznym stopniu ogranicza czas i koszty związane z diagnozowaniem nieprawidłowości pracy instalacji.

System zdalnej regulacja systemów grzewczych daje Zarządcom szerokie spectrum informacji i liczne korzyści. Począwszy od danych o zużyciu energii, poprzez możliwość zdalnej regulacji i weryfikacji zamówionej mocy cieplnej, po pozyskanie informacji o konieczności przeprowadzenia niezbędnych modernizacji czy remontów urządzeń i instalacji, zapewniających ich optymalną eksploatację, po generowanie realnych oszczędności i uzyskiwanie wymiernych korzyści finansowych.

Firma ANTAP Grupa sp. z o.o. oferuje usługę monitoringu i zarządzania zużyciem energii cieplnej w budynkach, oraz kompleksowe usługi związane z logistyką infrastruktury technicznej obiektów. Pomagamy i doradzamy jak, w znaczny sposób wpływać na zmniejszenie zużycia energii cieplnej, zapewniamy pomoc techniczną, serwis instalacji cieplnych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych budynków.

Autor:
ANTAP Grupa
Dodał:
ANTAP Grupa Sp. z o.o.

Czytaj także