Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Riello
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-04-16
Gdzie stosujemy nagrzewnice w wykonaniu przeciwwybuchowym?

Ogrzewanie w strefach Ex

Stosowanie urządzeń grzewczych w przemyśle podlega dodatkowym obostrzeniom ze względu na specyficzne warunki panujące w danym zakładzie, które projektowane urządzenia muszą spełniać. Dotyczy to miedzy innymi projektowania w obszarach oznaczonych jako strefy zagrożone wybuchem, strefy Ex. Na takim obszarze musimy szczególnie zadbać, żeby wszystkie projektowane urządzenia grzewcze spełniały odpowiednie normy ATEX.

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z przepisami to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoba wyznaczona do kierownia pracownikami jest zobowiązana do znajomości przepisów o ochronie pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z art. 207 par. 3 kodeksu pracy). Musi znać i stosować akty prawne obowiązujące w danej branży oraz normy i instrukcje wewnątrzzakładowe. Klient zlecając dobór urządzeń grzewczych powinien dostarczyć dokładne wytyczne na temat warunków panujących na danym obszarze oraz informacje jakie normy powinny spełniać wszystkie urządzenie elektryczne, grzejniki elektryczne, nagrzewnice, kable grzewcze czy termostaty, które mają być instalowane w strefie zagrożenia wybuchem.

Ogrzewanie elektryczne projektowane dla branży przemysłowej, czyli grzejniki elektryczne, czy nagrzewnice elektryczne powinny wyróżnić się długą i bezawaryjną pracą. I takie są oferowane przez naszą firmę urządzenia,  są one produkowane przez sprawdzonych na rynku, renomowanych producentów, są niezawodne i najwyższej jakości.


Gdzie dokładnie swoje zastosowanie znajdują nagrzewnice w wykonaniu przeciwwybuchowym i dlaczego cieszą się taką popularnością?

Nagrzewnice to super wydajne urządzenia grzewcze, wykorzystujące do procesu ogrzewania nadmuch gorącego powietrza. Nagrzewnice występują w różnych wersjach, rodzajach i mocach. Najbardziej popularne są nagrzewnice elektryczne, ponieważ nie wymagają doprowadzenia do nich instalacji ciepłej wody, budowy kotłowni itp. Charakteryzują się dużą sprawnością i bezpieczeństwem. Wymagają tylko doprowadzenia energii elektrycznej. Poza tym nie wymagają dodatkowej obsługi.

Wszystko to sprawia, że są one bardzo popularnym aparatem grzewczym stosowanym w wielu branżach przemysłowych. Ogrzewanie pomieszczeń przemysłowych, takich jak hale produkcyjne czy magazyny, bywa dosyć trudne, przede wszystkim ze względu na ich specyfikę. Hale przemysłowe to budynki o dużej kubaturze, wysokie, często słabo docieplone. Dlatego tradycyjne ogrzewanie bywa mało skuteczne i kosztowne. Dodatkowo, wszystkie maszyny i urzadzenia, linie produkcyjne, które są tam zainstalowane, często wykluczają zastosowanie tam grzejników czy całego systemu ogrzewania centralnego. Właśnie dlatego dużo skuteczniejszym sposobem ogrzewania jest montaż nagrzewnic, które szybko i skutecznie podnoszą temperaturę w tego typu pomieszczeniach.

Nagrzewnice w wersji przeciwwybuchowej – gdzie mogą być stosowane?

Jeśli pomieszczenia produkcyjne są zakwalifikowane jako strefy zagrożone wybuchem gazów czy pyłów,  na przykład ze względu na przechowywane lub używane do produkcji środki chemiczne, stanowiące o uznaniu obszaru za strefę zagrożenia, to właśnie tam powinny zostać zainstalowane urządzenia w wersji przecwwybuchowej, w odpowiedniej klasie temparaturowej.

Właśnie dlatego powstały nagrzewnice w wersjach przeciwwybuchowych. Ich konstrukcja posiada wiele zabezpieczeń, które minimalizują ryzyko awarii i powstania zagrożenia wybuchem lub pożarem. Wszystkie urządzenia dopuszczone do pracy w miejscach zagrożenia wybuchem są certyfikowane i posiadają odpowiednie dopuszczenia do pracy w takich warunkach. Urządzenia te mogą zatem bezpiecznie pracować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych i służą do ogrzewania pomieszczeń zakwalifikowanych do 1 i 2 strefy zagrożenia wybuchem grupy wybuchowości IIB i IIC. Nagrzewnice produkowane są w klasie temperaturowej T3 i T4.
Polecamy stosować je w obiektach o charakterze przemysłowym, takich jak rafinerie ropy naftowej, platformy wiertnicze, zakłady chemiczne, akumulatorownie, lakiernie, magazyny wyrobów chemicznych, kontenery, oczyszczalnie ścieków, statki oraz wszelkie pomieszczenia zamknięte o podwyższonym ryzyku wybuchu lub zaistnienia pożaru.

Autor:
Tom-El
Źródło:
www.tom-el.com.pl
Dodał:
Tom-El